Inwestycje

Centrum Sportowe na Bażantowie

Na wiosnę rozpocznie się kolejna inwestycja na osiedlu Bażantów. W zeszłym roku już o niej wspominaliśmy w artykule Nowa szkoła pijarska i centrum sportowo-rekreacyjne. Do tej pory szkoła już powstała, teraz przyszedł czas na Centrum Sportowe. Będzie to największa jak dotychczas przeprowadzona inwestycja na tym osiedlu.

Remont ulicy Stabika

Ulica Stabika, skrót w kierunku Mikołowa i Tychów, jedna z bardziej dziurawych ulic w okolicy, w końcu doczeka się remontu. Jak wynikało z pism z Urzędu Miasta, opieszałość w remoncie wynikała z potrzeby skoordynowania remontu z położeniem kanalizacji w rejonie ul. Stabika i Bukszpanowej.

Zielone światło dla Forest Hill

W dniu 28 lutego 2011 roku Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w Katowicach przy ul. Bażantów. Nieruchomość o powierzchni ponad 8 ha należy do Spółki TUP Property i do tej pory przeznaczona była pod zabudowę przemysłową i logistyczną. Dzięki zmianie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, o którą TUP Property zabiegała od 2007 roku, powstanie na tym terenie osiedle mieszkaniowe Forest Hill.

Ankieta – REURIS Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych

Niniejsza ankieta przeprowadzana jest w związku z projektem REURIS Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych, którego realizatorami w Katowicach są Główny Instytut Górnictwa oraz Urząd Miasta. Wyniki ankiety posłużą wypracowaniu kluczowych kryteriów oceny procesu rewitalizacji doliny Ślepiotki oraz scenariuszy wariantowych (optymistyczny, pesymistyczny) utrzymania efektów realizacji projektu i będą docelowo służyły Partnerstwu dla Ślepiotki.

Nowe centrum handlowe w Piotrowicach

TUP Property SA uzyskała pozwolenie na budowę pawilonu handlowo-usługowego o powierzchni 3,3 tys. mkw. w Katowicach przy ul. Bażantów. Przypomnijmy. Ponad dwa lata temu inwestycja budowy nowego osiedla Forest Hill została zablokowana, o czym bardzo szeroko zostało napisany na naszym portalu.