Osiedle Tysiąclecia – w strukturze urbanistycznej dzielnicy zaznacza się wyraźny podział na Tysiąclecie Dolne i Górne. Osiedle posiada rozbudowany wewnętrzny system komunikacji. Wokół części osiedla przebiegają obwodnice z węzłami komunikacyjnymi (rondami). Osiedle ma bezpośredni dostęp komunikacyjny do ul. Chorzowskiej, ul. Gliwickiej i trasy średnicowej (DTŚ). Istotnym składnikiem osiedla jest zieleń osiedlowa wysoka, średnia i niska, bardzo dobrze utrzymana.

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego dzielnicy Tysiąclecie

W wymiarze przyrodniczym atrakcyjność dzielnicy wyznacza obszar rzeki Rawy, będącej w trakcie regulacji, dwa stawy na lewym brzegu rzeki w obrębie projektowanego użytku ekologicznego oraz zieleń osiedlowa. Istotnym czynnikiem podnoszącym atrakcyjność dzielnicy są ponadto bezpośrednie sąsiedztwo Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. J. Ziętka (na terenie Chorzowa), współczesna architektura osiedlowa – „kukurydze” ze względu na kształt i wysokość stanowiące dominantę architektoniczną osiedla, kościoły o współczesnej architekturze: pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża św. przy ul. Mieszka I oraz pod wezwaniem Matki Boskiej Piekarskiej.

Źródło: Raport o stanie miasta Katowice ISBN 83921416-0-1

[mappress]

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.