Brynów część zachodnia – Osiedle Zgrzebnioka – w dzielnicy dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usytuowana na regularnym planie. Istotne znaczenie dla struktury przestrzennej dzielnicy mają tereny szpitalnictwa, usług telekomunikacyjnych oraz tereny rekreacyjno-sportowe bazujące na kompleksie sportowym przy ulicy Ceglanej i Parku im. T. Kościuszki. Regularny układ ulic wewnątrzosiedlowych jest podłączony do głównych ulic: Kościuszki, Brynowskiej, Mikołowskiej, Meteorologów, Ceglanej. Ulice te łączą Śródmieście z dzielnicami południowymi. Ponadto dzielnica jest połączona ze Śródmieściem linią tramwajową biegnącą wzdłuż głównej trasy drogowe, tj. ulicy Kościuszki.

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego dzielnicy Brynów część zachodnia – Osiedle Zgrzebnioka

Głównym atutem dzielnicy Brynów jest Park im. T. Kościuszki znajdujący się w rejonie ulic Mikołowskiej, Kościuszki i al. Górnośląskiej. W południowej części parku znajduje się wzgórze stanowiące jeden z wyżej położonych punktów miasta. Cały park to ciągły układ przestrzenny terenów zieleni niskiej i wysokiej, przyrodniczo aktywnych, kształtujący korzystne warunki klimatyczne i zapewniający możliwości rekreacji ludności w kontakcie z przyrodą. Brynów sąsiaduje z Katowickim Parkiem Leśnym. Ponadto na terenie zabudowy jednorodzinnej występują liczne ogrody przydomowe. Do obiektów atrakcyjnych kulturowo zalicza się wieża spadochronowa oraz kościół św. Michała Archanioła na terenie Parku im. T. Kościuszki. Na uwagę zasługują również liczne przykłady nowoczesnej zabudowy mieszkalnej.

Źródło: Raport o stanie miasta Katowice ISBN 83921416-0-1

[mappress]

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.