Koszutka jest dzielnicą głównie mieszkaniową. W zachodniej części Koszutki zbudowano w latach 1950-1960 osiedle mieszkaniowe z wszystkimi funkcjami usługowymi dla mieszkańców wzniesionych domów. Zabudowa tej części Koszutki została zrealizowana w całości wg jednego projektu realizacyjnego i ma przejrzysty, nowoczesny układ funkcjonalno-przestrzenny i drogowy. Wschodnia część tej dzielnicy w latach 30. ubiegłego wieku została zabudowana budynkami willowymi, a w latach 80. Budynkami mieszkalnymi niskimi – do czterech kondygnacji, zrealizowanymi przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Wzdłuż al. Korfantego znajdują się budynki Głównego Urzędu Górniczego oraz budynki biurowe i produkcyjne przedsiębiorstw związanych z górnictwem. U zbiegu al. Korfantego i Drogowej Trasy Średnicowej, w jej północno-wschodnim narożniku usytuowana jest Hala widowiskowo-sportowa „SPODEK” – największy tego typu obiekt wPolsce, zdolny pomieścić od 7,5 do 11 tys. widzów. W sąsiedztwie „Spodka” znajduje się 17-kondygnacyjny budynek biurowy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (DOKP).

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego dzielnicy Koszutka

Dzielnica Koszutka może być traktowana jako atrakcyjne uzupełnienie ścisłego centrum miejskiego. Jest ona wysoce atrakcyjna zarówno z punktu widzenia lokalizacji funkcji mieszkaniowej, jak również powierzchni biurowych, handlowo-usługowych i rekreacyjno-rozrywkowych.

Źródło: Raport o stanie miasta Katowice ISBN 83921416-0-1

[mappress]

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.