1. Wprowadzenie Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych użytkowników odwiedzających stronę internetową pod adresem https://www.piotrowice.katowice.pl/ (dalej: „Strona”).
 2. Administrator danych Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice (dalej: „Administrator”).
 3. Zakres zbieranych danych Administrator zbiera dane w sposób automatyczny podczas korzystania ze Strony oraz w sposób nieautomatyczny, gdy użytkownik korzysta z formularzy dostępnych na Stronie.
 4. Rodzaje danych osobowych Zbierane dane mogą obejmować, ale nie są ograniczone do: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu IP oraz danych lokalizacyjnych.
 5. Cel przetwarzania danych Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony,
  • odpowiedzi na zapytania wysłane za pomocą formularza kontaktowego,
  • realizacji usług elektronicznych,
  • celów analitycznych i statystycznych.
 6. Prawa użytkownika Użytkownik ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania nieprawidłowych danych,
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Bezpieczeństwo danych Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę przetwarzanych danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, zniszczeniem lub utratą.
 8. Udostępnianie danych Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim jedynie w przypadkach wymaganych przez prawo.
 9. Zmiany w polityce prywatności Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Każdy użytkownik Strony jest zobowiązany do regularnego sprawdzania treści Polityki Prywatności.
 10. Kontakt W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem danych przez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Data wejścia w życie: 07.11.2023