Osiedle Witosa – część południowo-wschodnia i centralna dzielnicy to osiedle mieszkaniowe Witosa z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi 4- i 8-kondygnacyjnymi oraz zespołami budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, oraz obiektami usług podstawowych i kościołem. W bezpośrednim sąsiedztwie kopalni „Kleofas” zlokalizowana jest powojenna niska zabudowa mieszkaniowa, szkoła górnicza i fabryka maszyn górniczych FASING, a także stara zabudowa mieszkaniowa tzw. Familoki o bardzo niskim standardzie. W rejonie osiedla znajdują się ponadto obiekty jednostek gospodarczych i instytucji publicznych: Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiej Telewizji Kablowej, Zakładu Targowisk Miejskich, Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego, Okręgowego Urzędu Górniczego oraz nauki – Instytut Ochrony Środowiska.

Poza osiedlem mieszkaniowym Witosa na obszarze dzielnicy występują tereny charakterystyczne dla stref przemysłowych, składowych, transportowych (baza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej) i komunikacji kolejowej. Znaczny obszar zajmują tereny handlu hurtowego i detaliczno-hurtowego (miejskie targowisko, giełda owocowo-warzywna, targowisko na terenie Zakładu TRANSMLECZ, hala MAKRO, Centrum Handlu Hurtowego, hurtownie na terenie po KPIS).

Główne trasy komunikacyjne to: ulica Obroki i Pukowca, ulica Bocheńskiego, Kolońska, Witosa, Kochłowicka i autostrada A4, linia kolejowa – magistrala W-E z dworcem PKP Katowice – Załęże.

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego dzielnicy Witosa

Atrakcyjność dzielnicy w wymiarze przyrodniczym podnosi przylegający do osiedla Witosa park leśny z wyznaczonym szlakiem krajoznawczym. Obiektami, które wzmacniają atrakcyjność dzielnicy są także: obiekty kopalni „Kleofas”, domy mieszkalne górników z przełomu XIX i XX wieku tzw. familoki, kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża św. i św. Herberta.

Źródło: Raport o stanie miasta Katowice ISBN 83921416-0-1

[mappress]

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.