40-671 Katowice; ul. Armii Krajowej 84
tel 32/2028463 lub 32/2028314
Dzielnica: Piotrowice
Szkoły dla absolwentów gimnazjów wchodzące w skład zespołu:
Technikum nr 18
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15
Dojazd do szkoły
Autobusy linii nr: 9, 10, 11, 37, 138, 213, 238, 292, 688, 689

Ilość punktów z jaką uczeń został przyjęty do klasy I w ubiegłym roku szkolnym:
Technikum nr 18 – Minimum: 24 | Średnia: 74 | Maksimum: 130

Zawody (technikum):Ilość miejsc:
technik poligraf32
technik informatyk64
Zawody (zsz):Ilość miejsc:
introligator16
optyk – mechanik32
drukarz16

Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach

Technikum Poligraficzne - Poligraf

Technikum Poligraficzne - Poligraf

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.