Zawodzie – ze względu na swoje położenie geograficzne zajmuje miejsce szczególne w strukturze miasta. Tu właśnie na styku z obszarem śródmiejskim usytuowany jest węzeł drogowy z gwiaździstym układem głównych arterii komunikacyjnych o znaczeniu krajowym (al. Roździeńskiego, ul. Bagienna, Murckowska, Pszczyńska, a dalej Autostrada A4). Węzeł ten nie tylko wizualnie, ale i faktycznie dzieli dzielnicę na odrębne segmenty o odmiennej charakterystyce i funkcjach:
– część północna to głównie tereny składowo-bazowe, funkcja usługowa o znaczeniu ogólnomiejskim (centra handlowe Carrefour, Castorama) oraz teren inżynierii miejskiej (oczyszczalnia ścieków „Centrum”) wraz z zajezdnią tramwajową,
– część centralną stanowi mieszkalnictwo (osiedla: m.in. „Roździeńskiego”, „Bulwary Rawy” oraz zabudowa mieszkaniowa przy ul. 1 Maja) oraz usługi nauki i szkolnictwa wyższego – zespół budynków Akademii Ekonomicznej, uzupełniająca jest tu funkcja przemysłowa (Zakłady Urządzeń Technicznych „Elewator” Sp. z o.o., Śląska Fabryka Lamp Żarowych „Helios”),
– w części południowej dominuje funkcja przemysłowa (Huta „Ferrum”, Bogucickie Zakłady Porcelany, Fabryka Urządzeń Górniczych „Montana”, Zakłady Przemysłu Nieorganicznego „Montokwas”), natomiast funkcję uzupełniającą stanowi zieleń cmentarna (Cmentarz Komunalny) i leśna (wzdłuż ul. Porcelanowej).

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego dzielnicy Zawodzie

Atrakcyjność przyrodniczą dzielnicy stanowi obszar rzeki Rawy, która z dotychczasowego ścieku przekształca się w trakcie jej regulacji w widokowy deptak miejski, tworzący oś parkowo-rekreacyjną wiążącą dzielnicę Zawodzie z Śródmieściem. Na atrakcyjność w wymiarze kulturowym składają się: zabytkowy budynek dawnego Ratusza w Bogucicach, pełniący obecnie funkcję Rektoratu Akademii Ekonomicznej u zbiegu ul. Bogucickiej i 1 Maja, ciąg budynków z secesyjnymi fasadami wzdłuż ul. 1 Maja, zespół budynków szkoły i przedszkola w stylu neogotyckim przy ul. Staszica 2, współczesna architektura osiedlowa os.„Roździeńskiego”, którego budynki zarówno ze względu na kształt (gwiazdy), jak i wysokość stanowią dominanty architektoniczne tego obszaru; zespół budownictwa mieszkaniowego TBS w rejonie ulic, Bagiennej – Bohaterów Monte Cassino – Saint Etienne („Bulwary Rawy”), największy w mieście cmentarz komunalny o założeniu parkowym przy ulicy Murckowskiej.

Źródło: Raport o stanie miasta Katowice ISBN 83921416-0-1

[mappress]

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.