Budynek policji Piotrowice

Ul. Policyjna 7

Tel. 32 200 3751

W dawnych czasach policja miała swoją siedzibę w Mikołowie i podlegała pod zarząd miasta. W 1906 roku uruchomiono posterunek policji w Ligocie.

W Piotrowicach w okresie przed I wojną policja urzędowała przy Urzędzie Gminy. Siedzibę miała na rynku. Urzędujący żandarm niemiecki Schneider zamieszkiwał w domu Józefa Gierlotki (Krawca). W czasie pierwszej wojny żandarmem był Burghardt. Od roku 1918 do plebiscytu żandarmem był Berla mieszkający w domu pana Machulca (na ul. Jankego 223). W okresie pruskim (do plebiscytu) oraz międzywojennym areszt znajdował się przy remizie strażackiej na skrzyżowaniu obecnej ul. Armii Krajowej z ul. Kasztanową.

Wejście do budynku policji

Nowy gmach policji rozpoczęto budować w 1939 r. przy ulicy Policyjnej 7. Budowę ukończono i oddano do użytku w czasie okupacji niemieckiej z początkiem 1940 roku. Po wojnie w budynku umieszczono Dzielnicowy Komisariat Milicji Obywatelskiej (MO). Zmiany ustrojowe w 1991 roku przemieniły nazwę z milicji na policję Komisariat Policji mieści się tutaj nadal. W 1999-2000 roku za staraniem komendanta Tadeusza Ostrowskiego i przy poparciu Radnych z Piotrowic oraz prezydenta miasta Urząd Miasta Katowice sfinansował przebudowę i remont komisariatu policji.

W latach sześćdziesiątych w Piotrowicach rozpoczęła nauczanie szkoła milicyjna. Szkoła ta początkowo znajdowała się, przy starej drodze do Mikołowa (za torami kolejowymi) i mieściła się, w barakach, które zajęła po tymczasowej szkole podstawowej nr 32. W latach następnych wybudowano cały ośrodek szkoleniowy łącznie z basenem i strzelnicami. W latach siedemdziesiątych w budynkach skoszarowano jednostkę ZOMO. Po likwidacji jednostek ZOMO umieszczono tam jednostki specjalne policji (antyterrorystyczne).

W dniu 01 lutego 1999 roku rozpoczęła tam nauczanie Wyższa Śląska Szkoła Policyjna. Głównym kierunkiem działalności Szkoły jest kształcenie policjantów pionu prewencji, pełniących służb, w specyficznych warunkach aglomeracji miejskich.

Źródło: Stefan Gierlotka: „Piotrowice Śląskie. Monografia dzielnicy miasta Katowice” Wydawnictwo Śląsk Katowice 2002

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.