Stacja kolejowa PiotrowiceW roku 1836 zawiązało się we Wrocławiu Towarzystwo Kolei Górnośląskich „Oberschlesische Eisenbahn-Gesellschaft”. W roku 1844 koncesję na budowę dróg kolejowych uzyskało również towarzystwo Wilhelmsbahn-Gesellschaft. (Nazwa od ówczesnego króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV, który sprzyjał rozbudowie kolei żelaznych). Towarzystwo to oddało do użytku w 1855 r. odcinek Nędza – Orzesze, a w roku 1856 Orzesze – Mikołów. Odcinek od Mikołowa do Ligoty o długości 9 km oddano 20.01.1858. Na polecenie prezesa Regencji Opolskiej dokonano połączenia kolejowego Ligoty z Katowicami jako odnogi zbudowanej w 1852 roku kolei Górnośląskiej). Do wywozu węgla z kopalni w Murckach, w 1852 roku zbudowano połączenie bocznicy kopalnianej z Katowicami. Połączenie to przebiegało przez Ochojec i Ligotę. Po połączeniu Mikołowa z Katowicami na trasie tej, przez Piotrowice kursowały 22 pociągi dziennie. Towarzystwo Kolei Wilhelmowskiej zbankrutowało w 1869 r. na skutek katastrofy tunelowej w Czernicy i przeszło pod zarząd Towarzystwa Kolei Górnośląskiej.

Przeczytaj resztę w żródle:  Stefan Gierlotka: „Piotrowice Śląskie. Monografia dzielnicy miasta Katowice” Wydawnictwo Śląsk Katowice 2002

Aktualizacja:

Fragment mapy topograficznej (sekcja 3353 Swientochlowitz, skala 1:25000) założonej w latach 1881-1883, wydanej (po aktualizacji) w 1914 r. Widać, że obie linie (na Orzesze i na Tychy) były liniami jednotorowymi. W miejscu dzisiejszego peronu nr 3 był dodatkowy tor (mijankowy?). Opis jest „bhf” (bahnhof), czyli była to stacja. Tor orzeski pokazany jest na nasypie, a tor tyski – w wykopie. Być może były dwie małe budowle między torami, ale to nie jest pewne (mapa w tym miejscu jest mało czytelna – są dwie niejednoznaczne plamki miedzy torami). Ok. 0,5 km na północny wschód od przystanku, za szosą (dzisiejsza ul. Armii Krajowej) widać miejsce po starym przebiegu toru (z mostem nad potokiem Ślepiotka), zlikwidowanym przy budowie stacji w Ligocie i przesunięciu toru do Orzesza (ok. 1912 r.).
autor: Andrzej Wysocki; Mapa jesto odnośnikiem do źródła

Mapa Petrowitz

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.