Do podstawowych cech charakterystycznych dzielnicy Śródmieście z punktu widzenia użytkowania terenów i funkcji miejskich można zaliczyć:
– bardzo wysoką intensywność zainwestowania,
– znaczne nasycenie specjalistycznymi funkcjami o charakterze funkcji metropolitalnych i znaczeniu krajowym i międzynarodowym,
– unikalne założenie urbanistyczne rynku – o trzech pierzejach, wokół którego skupione są funkcje administracyjno-handlowe i usług specjalistycznych,
– przekształcenia ostatnich terenów przemysłowych w tereny o funkcjach usługowo-handlowych,
– dominację zwartej, kwartałowej zabudowy pierzejowych kamienic z wewnętrznymi dziedzińcami, o zanikającej funkcji mieszkaniowej i wprowadzanej funkcji usługowo-handlowej szczególnie w parterach budynków i dolnych piętrach,
– nowe wolno stojące obiekty wysokościowe, w których zlokalizowane są znaczące funkcje metropolitalne – wielofunkcyjne centra usługowo-administracyjne – ALTUS (UNI Centrum), centrale wielkiego biznesu, nowoczesne hotele, instytucje kultury,
– stare, historyczne siedziby władz wojewódzkich, samorządu lokalnego, sądownictwa, szkolnictwa wyższego, instytucji kultury wysokiej – teatry, muzea, filharmonia, biblioteki, siedziby władz kościelnych: Archikatedra Chrystusa Króla, Kuria Metropolitalna z rozległym ogrodem biskupim,
– dominację w architekturze historyzmu, eklektyzmu, pojedynczych pereł secesji, a z okresu międzywojennego dużego obszaru zabudowy funkcjonalistycznej, o wysokich walorach zabytkowych; liczne obiekty zabytkowe, wpisane do rejestru zabytków, takie jak: Archikatedra Chrystusa Króla, Pałac Biskupi, kościół Mariacki, kościół pod wezwaniem św. św. Piotra i Pawła, kościół ewangelicki, budynek Muzeum Śląskiego, budynek Starego Dworca.

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego dzielnicy Śródmieście

krajobrazie dzielnicy wyraźnie zaznaczone są dwie duże osie kompozycyjne miasta, oś północ – południe i oś wschód – zachód oraz kilka osi uzupełniających. Oś północ – południe biegnie wzdłuż ulic: Wita Stwosza, Kochanowskiego, poprzez Rynek, al. Korfantego i Rondo Katowickie. Na zamknięciu tej osi znajdują się: Archikatedra Chrystusa Króla i gmach Hali widowiskowo-sportowej „Spodek”.

Dominantą wysokościową i kompozycyjną dzielnicy i całego miasta jest budynek Archikatedry Chrystusa Króla z kopułą (przewidziana do podniesienia), położony w najwyższym punkcie miasta po jego stronie południowej. Oś wschód – zachód to oś placów i instytucji – plac Andrzeja z Dworcem Kolejowym i budynkiem Poczty Głównej, plac Miarki z pomnikiem St. Moniuszki, ul. Jagiellońska, plac Sejmu Śląskiego z Górnośląskim Centrum Kultury, pomnik W. Korfantego i J. Piłsudskiego, siedziba Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego. Oś ta zamknięta jest zabytkowym cmentarzem przy ul. Francuskiej.

Do osi uzupełniających, kształtujących krajobraz i układ funkcjonalno-przestrzenny dzielnicy należą:
oś strategiczna „mniejsza” wschód–zachód: dworzec PKS, dworzec PKP (przewidziany do modernizacji), plac Wilhelma Szewczyka, ul. Dworcowa ze starym, zabytkowym budynkiem dworca PKP (czeka na zagospodarowanie), hotel „Monopol”, „Diament”, ul. Mariacka, na zamknięciu osi – zabytkowy kościół Mariacki,
oś rzeczna (zielona) wzdłuż rzeki Rawy, tzw. Bulwary Rawy, ścieżki rowerowe, bulwar ruchu pieszego, rekreacji: sukcesywna regulacja i odkrywanie koryta rzeki Rawy; wzdłuż osi od strony wschodniej strefa akademicka – kompleks budynków Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej, w pobliżu tej osi zlokalizowane są także ważne z punktu widzenia funkcji centralnych miasta budynki Akademii Muzycznej i Akademii Sztuk Pięknych.

Na atrakcyjność dzielnicy śródmiejskiej ujemny wpływ wywiera niedrożny i przeciążony układ komunikacyjny, będący w przebudowie. Z części ulic ścisłego centrum miejskiego wyprowadzono już ruch kołowy, tworząc pasaże piesze, nasycone funkcją handlową i usługami – ul. Wawelska, Stawowa, Staromiejska, planowana ul. Dworcowa. Atrakcyjność dzielnicy podnoszą tereny biologicznie czynne. Do najważniejszych należą pas al. Korfantego – głównej ulicy miasta obsadzonej zielenią, sieć placów miejskich na terenie Śródmieścia: pl. Wolności, pl. Andrzeja, pl. Miarki, pl. Sejmu Śląskiego, pl. Chrobrego, pl. Rady Europy, pl. Rostka, pl. Kardynała Augusta Hlonda, pl. Wilhelma Szewczyka, rekultywowane tereny wzdłuż rzeki Rawy, na tzw. zielone bulwary Rawy.

Źródło: Raport o stanie miasta Katowice ISBN 83921416-0-1

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.