40-614 Katowice; ul. Sobańskiego 86
tel: 32 202 93 20
Dzielnica: Piotrowice
Autobusy liniii nr: 9, 10, 11, 37, 138, 238, 292, 688, 689, 937, 973

Początki szkolnictwa w Piotrowicach sięgają roku 1765, gdy w Prusach zaczęła obowiązywać ustawa o powszechnym obowiązku szkolnym. W Piotrowicach nauczanie rozpoczęto w 1810 roku. Pierwszy budynek szkolny znajdował się przy skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Armii Krajowej. Nową szkołę otwarto 19.02.1819 r. Uczęszczały do niej dzieci z Piotrowic, Ochojca, Kostuchny, Podlesia, Panewniki. W szkole tej jako nauczyciel pracował Karol Miarka (1825-1882), od 1.07.1847 do 31.05.1850 roku. W roku 1860 w Piotrowicach uczyło się 315 dzieci. Po pożarze starej szkoły, w 1901 roku, przystąpiono do budowy nowej szkoły, którą usytuowano w 1902 roku przy ulicy Armii Krajowej na rynku. W 1932 roku zaczęto budować nową Publiczną Szkołę Powszechną w Piotrowicach – obecnie Gimnazjum Nr 20 w Katowicach. Nauczanie rozpoczęto w niej w 1935 roku.

Na początku roku 1957 dla dzieci z zachodniej części Piotrowic przystosowano do nauki drewniane baraki pod lasem, za torami kolejowymi do Tych. Była to tymczasowa szkoła podstawowa, w której rozpoczęto nauczanie. W ramach akcji „tysiąca szkół na tysiąclecie” wybudowano nową tysiąclatkę, obok baraków. Otwarto ją w styczniu 1960 roku, jako Szkołę Podstawową Nr 32 w Katowicach. Pierwszym kierownikiem szkoły był Józef Iwanicki.

Szkoła Podstawowa nr 32 im.Bohaterów Monte Casino w Katowicach

Szkoła Podstawowa nr 32

Szkoła Podstawowa nr 32

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.