Mapa strefy parkowania Katowice

Od 1 grudnia 2023 roku nastąpi znacząca zmiana w organizacji parkowania w centrum Katowic. Po szczegółowym głosowaniu, w którym 23 z 25 radnych miasta Katowice opowiedziało się za zmianą, wprowadzane są nowe zasady mające na celu usprawnienie parkowania w mieście.

Utworzenie dwóch stref parkowania

Strefa A (niebieska) – obejmująca ścisłe centrum miasta, oraz Strefa B (zielona) – znajdująca się na obrzeżach centrum. Te nowe podziały mają na celu lepszą organizację przestrzeni miejskiej i zwiększenie dostępności miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz odwiedzających.

Abonamenty dla mieszkańców spoza centrum Katowic

Z myślą o mieszkańcach wprowadzone zostały preferencyjne abonamenty. Możliwość ich wykupienia rozpoczyna się już 2 listopada poprzez elektroniczny system. Dostępne są Parkingowa Karta Mieszkańca oraz Parkingowa Karta Przedsiębiorcy, które umożliwiają korzystanie ze stref płatnego parkowania na preferencyjnych warunkach.

Ceny abonamentów dla mieszkańców Katowic spoza stref A i B

 • Strefa A: Miesiąc – 300 zł, Kwartał – 750 zł, Pół roku – 1 500 zł.
 • Strefa B: Miesiąc – 200 zł, Kwartał – 500 zł, Pół roku – 1 000 zł.

Zasady korzystania z abonamentów:

Abonament „Strefy A” pozwala na parkowanie w obu strefach, natomiast abonament „Strefy B” upoważnia do parkowania tylko w Strefie B. To uproszczenie ma na celu zwiększenie elastyczności i wygody użytkowników.

Nowe stawki za parkowanie:

Wprowadzone zostały nowe stawki za parkowanie, obowiązujące od poniedziałku do soboty w Strefie A i od poniedziałku do piątku w Strefie B, w godzinach 7.00 – 17.00. Stawki różnią się w zależności od strefy i czasu postoju, oferując różne opcje dla krótkotrwałego oraz długotrwałego parkowania.

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania

 • Opłaty od poniedziałku do soboty (za wyjątkiem sobót stanowiących dni wolne od pracy)
 • Godziny obowiązywania opłat – od 7.00 do 17.00
 • Stawki
  • 3 zł – za postój do 30 minut
  • 6 zł – za postój powyżej 30 minut do 1 godziny
  • 7,20 zł – za drugą rozpoczętą godzinę postoju
  • 8,40 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę postoju
  • 6,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju

Strefa Płatnego Parkowania

 • Opłaty od poniedziałku do piątku
 • Godziny obowiązywania opłat – od 7.00 do 17.00
 • Stawki
  • 2 zł – za postój do 30 minut
  • 4 zł – za postój powyżej 30 minut do 1 godziny
  • 4,80 zł – za drugą rozpoczętą godzinę postoju
  • 5,60 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę postoju
  • 4,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju

E-kontrola parkowania

Nowością jest wprowadzenie e-kontroli parkowania, co oznacza, że kontrolerzy będą skanować tablice rejestracyjne i weryfikować opłaty. System ten ma na celu usprawnienie procesu kontrolowania opłat oraz zminimalizowanie konieczności fizycznej kontroli przez pracowników.

Jak sprawdzić i uregulować opłaty dodatkowe:

W przypadku naliczenia opłat dodatkowych, kierowcy nie otrzymają już tradycyjnych zawiadomień „za wycieraczką”. Informacje o naliczeniu opłaty dodatkowej będą dostępne online na stronie spp.katowice.eu.

Dlaczego te zmiany?

Głównym celem wprowadzenia nowych zasad jest ograniczenie napływu pojazdów spoza miasta i poprawa dostępności miejsc parkingowych dla mieszkańców. Ma to również przyczynić się do redukcji zatorów i poprawy jakości życia w centrum miasta.

Dodatkowe informacje

Dla pełnego zrozumienia nowych zasad oraz wykupienia abonamentów, odwiedź oficjalną stronę: parkowanie.katowice.eu

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.