Historia

Na wojennych frontach – Dolina Ślepiotki

Na wojennych frontach – Dolina Ślepiotki

Sobota 13 czerwca 2015 roku  –  Dolina  Ślepiotki Serdecznie zapraszam w sobotę 13 czerwca do Doliny Ślepiotki  na imprezę rekonstrukcyjną  pt. „Na  wojennych frontach”. Inscenizacja będzie kolejną (drugą w tym sezonie) rekonstrukcją zorganizowaną dzięki współpracy Rady Jednostki Pomocniczej Piotrowice – Ochojec z Miejskim Domem Kultury „Południe”. W trakcie inscenizacji przeniesiemy się w czasy I wojny […]

W dawnych Uniczowach – Dolina Ślepiotki

W dawnych Uniczowach – Dolina Ślepiotki

Niedziela 31 maja 2015 roku – Dolina Ślepiotki. Serdecznie zapraszam w najbliższą niedzielę do Doliny Ślepiotki w na inscenizację rekonstrukcyjną pt. „ W Dawnych Uniczowach”. Uniczowy to (dawna) nazwa wsi w której skład wchodziły tereny obecnych dzielnic Piotrowic, Podlesia i Zarzecza. Niedzielna inscenizacja będzie jedną z dwóch rekonstrukcji zorganizowanej dzięki współpracy Rady Jednostki Pomocniczej Piotrowice- […]

Sprawozdanie Rady JP Piotrowice-Ochojec za 2007-2011

Sprawozdanie Rady JP Piotrowice-Ochojec za 2007-2011

23 wrzenia Rada Jednostki zakończyła swoją kadencję. Rada Miasta podjęła uchwałę o przeprowadzeniu wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 Piotrowice – Ochojec w dniu 27 listopada 2011 roku. Kalendarz wyborczy został już ustalony i do wiadomości zostanie podany jutro. W okresie sprawozdawczym, odbyło się 39 posiedzeń Rady. Posiedzenia Rady Jednostki odbywały się w jej […]

II Turniej Absolwenta SP 27

Dnia 4 czerwca w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach na Osiedlu Odrodzenia odbędzie się II Turniej Absolwenta SP 27. Zawody przeznaczone są dla wszystkich, którzy kiedykolwiek mieli coś wspólnego z sekcjami koszykarskimi w Piotrowickiej szkole, byli członkami klubów Rozwój Katowice, Manhattan 27 Katowice oraz UKS SP 27 Katowice i trenowali na sali szkolnej.

Zabytkowa kronika szkoły w Piotrowicach

Kronika Szkoły VIII (Gimnazjum Nr 20) z lat 1827 – 1965 zawiera okres niemiecki od 1827 -1922 r. Okres polski od 1922 r.- 1939 r. Okres niemiecki to także okres okupacji 1939 – 1945 r. Okres polski od 1945 r.- 1965 r. Aktualna nazwa szkoły Gimnazjum Nr 20 Katowice, ul. Jankego 160 (Piotrowice).