Historia

Zabytkowa kronika szkoły w Ochojcu

Na stronach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej można przeglądać zabytkowe kroniki szkolne z katowickich szkół. Stało się tak dzięki realizacji projektu pn. Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego-kronik szkolnych, który realizowany jest w ramach Działania 4.1 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w partnerstwie ze Związkiem Górnośląskim.

Stadion lekkoatletyczny Kolejarz

Na piotrowickim obiekcie sportowym wychowywała się i rozwijała swoją tężyznę fizyczną nasza młodzież. Tutaj ćwiczyli i zdobywali swoje szlify słynni sportowcy: mistrz olimpijski Jerzy Chromik (mistrz świata na dystansie 3 000 metrów z przeszkodami i na długich dystansach), Wanda Kaczmarczyk (olimpijczyk we florecie pań), Henryk Nielaba (olimpijczyk florecista).

Korzenie Rady Jednostki Pomocniczej w naszej dzielnicy

Pierwsze wybory do Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 (pierwszy szczebel wspólnoty samorządowej) odbyły się 21 września 1997 roku. Do Rady wybrano 28 osób. Radę pierwszej kadencji reprezentowało Prezydium Rady w składzie: Antoni Budniok, Elżbieta Greń, Hanna Limańska oraz Zarząd w składzie: Zenon Łuczak, Otylia Zientek, Janusz Świerc, Stanisław Grządziel, Gabriela Gdula i Michał Choroba. Rada działała przez cztery lata (od dnia 15-go października 1997 roku) i tworzyła podwaliny działalności samorządowej w naszym rejonie.

Fotokonkurs „Czasy Korfantego”

Nasze Katowice, miesięcznik wydawany przez Urząd Miasta, ogłosił na łamach kwietniowego wydania konkurs fotograficzny „Czasy Korfantego”, który cieszył się umiarkowanym zainteresowaniem.