Mleczna w Piotrowicach

Przez Piotrowice przepływa rzeka Mleczna. Przy niej budowano domy mieszkalne z zabudową. W Ochojcu budowano w pobliżu rzeki Ślepiotki. Poziom wód gruntowych nie był głęboki, dlatego studnie przydomowe były powszechne. W okresie międzywojennym wybudowano na targowisku publiczną studnię z ręczną pompą. Podobną studnię wybudowano przy rynku.

W latach 1940-44 (w okresie okupacji) wybudowano pierwszą sieć wodociągową, poprowadzoną z Katowic. W latach pięćdziesiątych wybudowano w Goczałkowicach zbiornik wody ze stacją uzdatniania, z którego od 1970 r. dostarczana jest woda. W latach 1965/70 zostały wymienione pierwsze rury zasilające Piotrowice, wzrosło dzięki temu ciśnienie wody.Slepiotka w Ligocie

Kanalizację zastępowały specjalne rowy, dewidaki, zbiorniki. Pierwszą instalację kanalizacyjną wykonano w latach 1936-37 wzdłuż ul. gen. Jankego od Ochojca w kierunku Mikołowa.

Na targowisku był przełom: część płynęła w kierunku Ochojca do rzeki Ślepiotki, a część w kierunku rzeki Mlecznej. Oczyszczalnię ścieków wybudowano w 1988 roku dla dzielnic południowych Katowic w Podlesiu.

Źródło: Stefan Gierlotka: „Piotrowice Śląskie. Monografia dzielnicy miasta Katowice” Wydawnictwo Śląsk Katowice 2002

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.