Kostuchna – dzielnicę można podzielić na trzy części, z których każda ma odmienną charakterystykę przestrzenną i dominującą funkcję:
– część zachodnia od linii kolejowej Katowice – Bielsko-Biała – to głównie tereny budownictwa jednorodzinnego o niskiej intensywności zabudowy ze znacznymi terenami niezabudowanymi,
– część środkowa – obszar wzdłuż ul. Szarych Szeregów i ul. T.Boya-Żeleńskiego wraz z przyległymi ulicami do linii kolejowej Tychy – Kostuchna – Murcki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej oraz wielorodzinnej z usługami – nowe osiedle u zbiegu ul. Szarych Szeregów i Armii Krajowej oraz w pobliżu skrzyżowania ul. Szarych Szeregów z ul. T.Boya-Żeleńskiego,
– część południowa – na południe od linii kolejowej do granicy z Tychami – to tereny przemysłowe KWK „Murcki” i mieszkaniowe o charakterze osady przemysłowej z kompleksem sportowo-rekreacyjnym, okolone lasami murckowskimi.

Komunikacja dzielnicy, zarowno z innymi dzielnicami, jak i z miastami sąsiednimi jest w miarę dobra. Główny układ drogowy opiera się na ulicach Szarych Szeregów, T.Boya-Żeleńskiego (połączenie z DK 81,), Armii Krajowej, Stabika i Słonecznikowej.

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego dzielnicy Kostuchna

Za atrakcyjne dla budownictwa mieszkaniowego mieszkańcy Katowic uznają zachodnią i środkową część dzielnicy. Główną atrakcję przyrodniczą dzielnicy (zwłaszcza części zachodniej i środkowej) stanowią walory krajobrazowe. Dużą wartość mają lasy otaczające zabudowę mieszkaniową, od wschodu z bogatą siecią leśnych duktów spacerowych i ścieżką rowerową, oraz od południa, gdzie dodatkowo na zboczu wzgórza znajduje się stok narciarski z wyciągiem. Ogromną popularnością od lat cieszy się „źródło Maria” znajdujące się w pobliżu ul. Smugowej, któremu mieszkańcy przypisują znaczne walory smakowe i zdrowotne.

Do ciekawszych obiektów architektonicznych dzielnicy należy zaliczyć modernistyczne osiedle mieszkaniowe powstałe na początku XX wieku w rejonie ulic Kściuczyka, Lepszego i T.Boya-Żeleńskiego, a także zespół zabudowań KWK „Murcki” (cechownia, łaźnia). Wyraźnie odróżniające się od pozostałej zabudowy mieszkaniowej jest powstałe u zbiegu ulic Szarych Szeregów i Armii Krajowej nowe osiedle mieszkaniowe budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Do budynków stanowiących szczególny akcent w krajobrazie dzielnicy można zaliczyć kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej powstały w latach 90. XX w. Zespół obiektów sportowych KWK „Murcki” z krytą pływalnią jest także cenionym obiektem rekreacyjnym dla mieszkańców dzielnicy Kostuchna i dzielnic sąsiednich.

Źródło: Raport o stanie miasta Katowice ISBN 83921416-0-1

[mappress]

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.