Dzielnica Muchowiec jest zróżnicowana pod względem użytkowania terenów. Część północna to głównie tereny mieszkaniowe z usługami (os. Paderewskiego). Część centralna w rejonie autostrady obejmuje tereny centrów usługowo-handlowych o charakterze ogólnomiejskim (Centrum Handlowe 3 Stawy). W części południowej obszaru dzielnicy położone są tereny rekreacyjne Katowickiego Parku Leśnego oraz lotnisko sportowe Muchowiec umożliwiające rozwój różnych form wypoczynku.

Około 70% terenów dzielnicy to tereny zainwestowane, ok. 30% stanowią tereny parkowo-leśne. Nowa zabudowa mieszkaniowa rozwija się w kierunku Doliny Trzech Stawów, stara z lat 70. podlega rehabilitacji. Na obszarze dzielnicy występują stopniowo likwidowane tereny poprzemysłowe. Główny układ komunikacyjny tworzą na kierunku wschód-zachód: tory kolejowe, aleja Górnośląska, bocznice kolejowe, ul. 73. Pułku Piechoty, a na kierunku północ-południe: ul. Francuska i ul. Murckowska.

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego dzielnicy Muchowiec

O wysokiej atrakcyjności krajobrazu miejskiego dzielnicy decydują:
– walory przyrodnicze: Katowicki Park Leśny, o funkcjach rekreacyjnych z istniejącymi zbiornikami wodnymi,
– atrakcyjna zabudowa mieszkaniowa,
– bezpośrednie sąsiedztwo nowego centrum biznesowego i kulturalnego powstałego wokół placu Rady Europy,
– bliskość położenia względem takich obiektów ścisłego centrum miasta jak: dworzec kolejowy, Rynek, ciąg handlowy ul. Warszawskiej i 3 Maja.

Źródło: Raport o stanie miasta Katowice ISBN 83921416-0-1

[mappress]

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.