Gimnazjum nr 20 KatowiceKorzenie  szkoły (jak podają posiadane przez nas kroniki w języku niemieckim), sięgają 1819 roku, kiedy to 19 lutego otwarto pierwszy budynek szkoły wybudowany przy obecnym skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Armii Krajowej. opiekunek szkoły w Piotrowicach był Książę Pszczyński Hans Henrich XI Hochber. W 1865 roku 1/3 uczących się dzieci była pochodzenia niemieckiego.

Po pierwszej wojnie światowej, w wyniku powstań śląskich (1919, 1920, 1921) oraz plebiscytu wolności (20 III 1921r.) 29% terytorium Górnego Śląska przyznano Polsce. W tej części mieścił się również powiat pszczyński, do którego wówczas należały Piotrowice. „Tym samym spełniło się życzenie ludu śląskiego na Górnym Śląsku(…)” – zapisano w kronice szkoły. Pierwszy rok szkoły polskiej rozpoczął się 4 września 1922r. Szkołę jednak trzeba było organizować od podstaw. Kierownikiem placówki został Aleksander Kurzak.

Gimnazjum nr 20 KatowiceZ powodu wzrostu liczby mieszkańców Piotrowic w 1929r. przystąpiono do budowy nowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Piotrowicach (nasz obecny budynek). Nauczanie rozpoczęto 7 grudnia 1931r.

W 1935 roku decyzją Wojewody śląskiego i na wniosek Rady Gminy Piotrowice powołano siedmioklasową Publiczną Szkołę Powszechną nr 1 i nr 2, która była zalążkiem Szkoły Podstawowej nr 28 mogącej się poszczycić kształceniem trzech pokoleń młodzieży. W 1999 roku wskutek reformy oświaty szkoła została przekształcona w Gimnazjum nr 20. Od 1978 roku do 2004 roku funkcję Dyrektora Szkoły pełniła mgr Bożena Sobota. Jako Dyrektor była ona zarówno zwierzchnikiem 40 osobowego grona etatowych nauczycieli jak i doświadczonym menadżerem, który wprowadził naszą szkołę w XXI wiek. Kontynuowała wdrażanie reformy zgodnie z oczekiwaniami uczniów, rodziców, społeczności lokalnej i władz oświatowo-samorządowych. Inspirowała i wspomagała do ustawicznego doskonalenia nauczycieli, promowała dobrze wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Kontynuatorem tych działań od 2004 do 2007 roku była ówczesna Dyrektor  naszego gimnazjum pani mgr Irena Łysko. We wrześniu mgr inż. Barbara Wieszyńska przejęła tymczasowo obowiązki dyrektora.

Od stycznia 2008 roku obowiązki Dyrektora Szkoły spoczęły na mgr Joannie Mateusiak. Obecnie nasze gimnazjum liczy 4 klasy pierwsze, 4 klasy drugie, 4 klasy trzecie i oczekuje przyjęcia następnych absolwentów szkół podstawowych. W szkole znajduje się sala gimnastyczna ze zmodernizowanym zapleczem. Gimnazjum jest w posiadaniu bardzo dobrze wyposażonej siłowni. Odbywają się dodatkowe zajęcia sportowe, uczniowie reprezentują nasze gimnazjum w międzyszkolnych rozgrywkach piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, pływaniu i lekkoatletyce. Jest piękna, przestronna i nowocześnie wyposażona pracownia komputerowa z dostępem do szerokopasmowego Internetu oraz szkolna bezprzewodowa sieć Wi-Fi.

Młodzież uczy się pracowniach przedmiotowych: biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej, plastycznej i muzycznej. Wykładane języki obce to: rozszerzony angielski, niemiecki oraz dodatkowo odpłatnie francuski, włoski. Gimnazjum bierze udział w ramach edukacji europejskiej w programie „E‑twinning” oraz w wymianie międzynarodowej z Realschule Misburg. Prowadzone są również zajęcia pozalekcyjne, działa Klub Europejski. Na terenie szkoły bardzo aktywnie działa biblioteka. Organizuje konkursy, wystawy, imprezy okolicznościowe, służy poradnictwem w zakresie zdobywania wiedzy, wdraża uczniów do samokształcenia.

Obecnie w Gimnazjum nr 20 uczy się 365 uczniów. Priorytetem szkoły jest wykształcenie młodzieży na przyszłych obywateli o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności oraz wartościach moralnych. Wykształcona kadra nauczycielska wspierana przez prężnie działającą Radę Rodziców dba o rozwój potencjału i zdolności naszych uczniów. Młodzież uczy się języka angielskiego, (również w klasie z rozszerzonym programem nauczania) oraz dodatkowo języka niemieckiego.

Nasi uczniowie korzystają z dodatkowych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych m.in. w Klubie Europejskim, Klubie Globtrotera, w zajęciach z języków obcych – angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego i w kółkach przedmiotowych. Wielu naszych uczniów uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych z gier zespołowych takich jak piłka koszykowa, siatkowa i ręczna. Współpracujemy ze szkołą Realshule w Hanowerze w Niemczech, z którą corocznie prowadzimy wymianę młodzieży. Nasi uczniowie prowadzą projekty ze szkołami europejskimi poprzez Internet na platformie e-Twinning w ramach unijnego programu pod patronatem Komisji Europejskiej.

Co roku nasza młodzież uczestniczy w szkolnych wycieczkach krajowych, Górskim Rajdzie Szkolnym, wyjazdach integracyjnych oraz w warsztatach językowych w Wielkiej Brytanii oraz obozach letnich w kraju i za granicą. Cykliczne organizowane są wyjścia do filharmonii, na koncerty w Miejskim Domu Kultury „Południe” i Górnośląskim Centrum Kultury, do Teatru Śląskiego i na seanse filmowe w ramach „Akademii Filmowej”.

Z każdym rokiem modernizujemy i wzbogacamy szkołę o nowoczesne wyposażenie i sprzęt do nauki, w tym roku zakupiliśmy tablicę interaktywną. Młodzież uczy się w dwóch pracowniach komputerowych i w sali multimedialnej z dostępem do Internetu oraz ma do dyspozycji bibliotekę oraz czytelnię ze stanowiskiem komputerowym również z dostępem do Internetu. Szkolna biblioteka organizuje wiele konkursów m.in. konkurs Omnibus, konkurs recytatorski, spotkania z poezją. Zajęcia sportowe prowadzone są na sali gimnastycznej, w siłowni i w sali do tenisa stołowego. Szkoła posiada na zewnątrz boisko z nowoczesną nawierzchnią tartanową.

Codziennie podawane są smaczne obiady w szkolnej stołówce a w sklepiku szkolnym można dokonywać drobnych zakupów. Prowadzony jest monitoring szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Uczniowie objęci są opieka pielęgniarki oraz indywidualną opieką szkolnego pedagoga i psychologa.

Tradycją w naszej szkole stała się uroczystość organizowana przez Samorząd Uczniowski „Pasowania uczniów pierwszych klas na gimnazjalistów”, podczas której oprócz chwil podniosłych jest też miejsce na zabawę. Od roku 2002 corocznie odbywa się bal gimnazjalistów. Nasza młodzież chętnie bierze udział w przedstawieniach artystycznych, w licznych konkursach i projektach plastycznych. Co roku organizowane są w szkole przedstawienia jasełkowe. Uczniowie przygotowują spektakle teatralne w ramach Teatru Szkolnego, jak i doskonalą swoje umiejętności językowe w Angielskim Kółku Teatralnym, a od roku szkolnego 1989/1990 redagują gazetkę szkolną „Trampek”. Aktywnie działający w szkole zespół wokalno-instrumentalny od lat zdobywa czołowe lokaty w konkursach piosenki m.in. Kameralnym Festiwalu Piosenki, Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej, konkursie „Wiosenne impresje, wiosenne inspiracje”.

Nasi uczniowie to laureaci konkursów na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i wojewódzkim m.in. Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”, Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „FOX”, Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „MULTITEST”, Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Krąg”, Wojewódzkich Konkurów Przedmiotowych z Języka Polskiego, Geografii i Biologii, Konkursu Ogólnopolskiego ”Młody Europejczyk”, Polsko – Ukraińskiego Konkursu Fizycznego „Lwiątko”, Olimpiady wiedzy o Internecie, Polsko – czeskiego konkursu fotograficznego „Trzeba oczom takich drzew?”, Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej, Młodzieżowego Turnieju Literackiego, Miejskiego Kameralnego Festiwalu Piosenki i wielu innych konkursów międzyszkolnych i szkolnych. W roku 2008 zajęliśmy III miejsce w egzaminie gimnazjalnym w rankingu gimnazjów katowickich.

Naszym celem jest również uaktywnienie ruchowe młodzieży. Co roku bierzemy udział w wielu zawodach międzyszkolnych w piłce ręcznej, piłce siatkowej, koszykówce plażowej, piłce nożnej, piłce koszykowej, tenisie stołowym, lekkoatletyce, pływaniu i narciarstwie. Od siedmiu lat jesteśmy w czołówce na najbardziej usportowione gimnazjum w Katowicach, w roku szkolnym 2007/2008 uplasowaliśmy się na II miejscu w tej klasyfikacji. W roku 2008 zajęliśmy I miejsce w biegu przełajowym „Run” organizowanym pod patronatem Prezydenta Miasta Katowic w kategorii na najliczniej reprezentowane gimnazjum.

Opis dostarczyli przedstawiciele szkoły

40-614 Katowice; ul. Gen Jankego 160
tel 32/2028212
Dzielnica: Piotrowice
Autobusy linii nr: 9, 10, 11, 37, 138, 213, 238, 292, 297, 688, 689

Gimnazjum nr 20 w Katowicach im. Karola Miarki w Katowicach

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.