Murcki – część centralną dzielnicy stanowią tereny mieszkaniowe połączone z funkcją handlowo-usługową. Osiedla budynków wielorodzinnych zlokalizowane są przy ul. Mruczka – Samsonowicza i Domeyki – Bohdanowicza oraz w zabudowie znajdującej się pod ochroną konserwatorską przy pl. Kasprowicza, ul. Wolności, ul. Baczyńskiego i ul. Laskowskiego.

Część północno-zachodnia to tereny leśne Katowickiego Parku Leśnego, teren KWK „Murcki”, zakłady przy ul. Tartacznej oraz duży obszar leśny graniczący z dzielnicą Kostuchna. Część południowo-wschodnia to bardzo duży obszar leśny, z którym sąsiadują miasta Mysłowice i Tychy. Na obszarze dzielnicy występują następujące formy użytkowania terenów: zieleń leśna, tereny mieszkaniowe, przemysłowe, usługowo-handlowe, komunikacyjne oraz rekreacyjne. Na obszarze dzielnicy występuje ok. 90% terenów leśnych i ok. 10% terenów zabudowanych przeznaczonych pod pozostałe funkcje.

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego dzielnicy Murcki

Atrakcyjność przyrodniczą dzielnicy stanowi bezpośrednie sąsiedztwo bardzo dużego kompleksu leśnego, który ze względu na swoje walory przyrodnicze w znacznej części został objęty ochroną. Od strony południowej utworzony został rezerwat przyrody pn. „Las Murckowski”. O atrakcyjności dzielnicy z punktu widzenia kryteriów urbanistycznych decydują budynki mieszkalno-usługowe położone przy pl. Kasprowicza – rynek murckowski oraz budynki mieszkalne zrealizowane w okresie przedwojennym dla rodzin górniczych.

Źródło: Raport o stanie miasta Katowice ISBN 83921416-0-1

[mappress]

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.