Załęże – w strukturze przestrzennej dzielnicy wyróżnić można część północną i południową. Zagospodarowanie części północnej dzielnicy jest niejednorodne. Składają się na nie wysoki udział obiektów i zespołów przestrzennych o wartościach historycznych oraz wymieszanie zabudowy powstałej w różnych okresach – na przełomie wieków obiekty o zróżnicowanym standardzie, w części chronione przez konserwatora zabytków, z okresu po II wojnie światowej wielokondygnacyjne bloki mieszkalne z tzw. wielkiej płyty oraz nowoczesne obiekty użyteczności publicznej z lat 90. XX wieku. Południowa część dzielnicy to głównie tereny przemysłu (szyb kopalni „Kleofas”, obiekty huty „Baildon”, Górnośląska Spółka Gazownictwa), baz i składów przy ul. Bocheńskiego i ul. Żeliwnej, rzemiosła, urządzeń komunikacji samochodowej (stacje paliw), sportu i rekreacji (kąpielisko „Bugla”).

Główne trasy komunikacyjne dzielnicy to: ulica Gliwicka, Trasa N. i J. Reńców (odcinek Drogowej Trasy Średnicowej), ulica Bocheńskiego, ulica Kochłowicka i autostrada A4, linia kolejowa – magistrala W-E z dworcem PKP Katowice – Załęże oraz linia tramwajowa łącząca miasta Katowice i Chorzów.

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego dzielnicy Załęże

O atrakcyjności dzielnicy stanowią m.in. obszar rzeki Rawy, będącej w trakcie regulacji, z kładkami dla pieszych, neogotycki kościół pod wezwaniem św. Józefa wybudowany wg projektu arch. Ludwika Schneidera, kolonia robotnicza z lat 1927-28 (obecnie Kolonia Mościckiego) wzniesiona wg projektu P. Massalskiego i J. Krzemińskiego, domy mieszkalne górników z przełomu XIX i XX wieku tzw. familoki, kamienice, budynek szkoły, zakład opiekuńczo- leczniczy sióstr św. Jadwigi z początków XX wieku, współczesny Kościół Zielonoświątkowy „BETANIA”, obiekt wielofunkcyjny CINEMA CITY z 9 salami kinowymi i kręgielnią.

Źródło: Raport o stanie miasta Katowice ISBN 83921416-0-1

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.