Dom Kultury w Piotrowicach
W roku 1840 w Piotrowicach w 42 domach żyło 751 mieszkańców. W roku 1871 Piotrowice z przysiółkami zamieszkiwało 1403 mieszkańców. Spis ludności przeprowadzony w 1900 roku, w całym kraju podawał liczbę ludności: Piotrowice – 914, Kostuchna – 692, Ochojec – 391 i Zadole 67 osób. Spis ludności w 1905 roku wykazał w gminie zamieszkałych 2971 osób. Do końca XVII wieku ludność nie posiadała nazwisk dziedzicznych a tylko przezwiska. Zdarzało się często, że ojciec nazwany był pewnym przezwiskiem, a każdy z jego dorosłych synów nosił inne przezwisko – takie, jakie mu nadało otoczenie. Zdarzało się nierzadko, że nazwisko raz utarte dziedziczyło się przez wiele pokoleń, lecz tylko tak długo jak długo członkowie danego rodu pozostawali na swoim dziedzicznym gospodarstwie. Najstarsze zachowane spisy mieszkańców dotyczyły gospodarzy i podane były w urbariuszach. Od XVIII wieku powszechnie stosowano nazwiska.

Źródło: Stefan Gierlotka: „Piotrowice Śląskie. Monografia dzielnicy miasta Katowice” Wydawnictwo Śląsk Katowice 2002

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.