Zarzecze – tereny użytkowane rolniczo i tereny mieszkaniowe dzielnicy zajmują łącznie ok. 70% powierzchni. Zabudowa dzielnicy ma charakter zabudowy wiejskiej. Wzdłuż głównych ulic, tj. Grota-Roweckiego, Stellera, Kamieńskiej, Kanałowej dominuje pozostałość wiejskiej zabudowy ulicowej. Na obszarach oddalonych od głównych ulic występują skupiska zabudowy siedliskowej. Na terenie dzielnicy funkcjonują nadal gospodarstwa rolne. Budynki mieszkalne w dzielnicy to głównie domy jednorodzinne o wysokości nie przekraczającej 3 kondygnacji

Nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna sytuowana jest głównie w oparciu o tradycyjny podział nieruchomości wiejskiej wzdłuż zwyczajowych dróg dojazdowych. W południowej części dzielnicy, na granicy z dzielnicą Podlesie powstają nowe enklawy zabudowy mieszkaniowej o charakterze osiedli domków jednorodzinnych. Lasy i tereny zielone zajmują łącznie ok. 30% powierzchni dzielnicy. Lasy porastają północną część dzielnicy położoną na północ od Potoku Bagnik do linii kolejowej Katowice–Racibórz stanowiącej pólnocno-zachodnią granicę dzielnicy. Stanowią one zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy. Komunikacja z innymi dzielnicami i z miastami sąsiednimi jest utrudniona ze względu na układ dróg wewnątrz dzielnicy. Układ bardzo wąskich, często nieutwardzonych, nieregularnie położonych dróg, stanowiący pozostałość tradycyjnych wiejskich dróg dojazdowych, powoduje nieczytelność układu komunikacyjnego. Z centrum Katowic i z miastami sąsiednimi dzielnica jest skomunikowana poprzez drogę DK 81 (ul. Kościuszki) przebiegającą wzdłuż północno-zachodniej granicy dzielnicy i linią kolejową Katowice – Bielsko-Biała stanowiącą wschodnią granicę dzielnicy (stacja Podlesie). Dzielnica jeszcze w znacznym stopniu nie jest skanalizowana.

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego dzielnicy Zarzecze

Dzielnica Zarzecze jest uważana przez mieszkańców Katowic za dzielnicę atrakcyjną dla budownictwa mieszkaniowego. O atrakcyjności dzielnicy decydują głównie: brak przemysłu, wiejski charakter dzielnicy, nieskażony teren, bliskość terenów zielonych i leśnych, stosunkowo niska intensywność zabudowy, mały ruch samochodowy oraz spokój. Od północnego zachodu Zarzecze otoczone jest lasem wchodzącym w skład kompleksu lasów mikołowskich. Las ten stanowi miejsce rekreacji mieszkańców dzielnicy.

Źródło: Raport o stanie miasta Katowice ISBN 83921416-0-1

[mappress]

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.