MDK PołudnieRada Miejska Katowic utworzyła we wrześniu 2000 roku Miejski Dom Kultury „Południe” w Katowicach, składający się z trzech filii: w Piotrowicach przy ul. Gen. Jankego 136, w Kostuchnie przy ul. Boya-Żeleńskiego 83 oraz w Murckach przy ul. Kołodzieja 42. Kierownikiem Domu Kultury został Bogdan Kallus.

W Piotrowicach Dom Kultury powstał po wyremontowaniu dawnego ośrodka zdrowia. Zorganizowanie Domu Kultury było konieczne, gdyż w południowych dzielnicach brak było takiego ośrodka, mimo że tutaj istnieje wiele grup i kółek o różnych zainteresowaniach. Uroczyste otwarcie Miejskiego Domu Kultury w Piotrowicach było 21 września 2000 roku.

Źródło: Stefan Gierlotka: „Piotrowice Śląskie. Monografia dzielnicy miasta Katowice” Wydawnictwo Śląsk Katowice 2002

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.