Na stronach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej można przeglądać zabytkowe kroniki szkolne z katowickich szkół. Stało się tak dzięki realizacji projektu pn. Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego-kronik szkolnych, który realizowany jest w ramach Działania 4.1 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w partnerstwie ze Związkiem Górnośląskim.

Głównym celem projektu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń unikatowych kronik z katowickich szkół ponadpodstawowych i gimnazjów oraz zwiększenie dostępu do tych zasobów. Tradycyjną formę zapoznania się z ich zawartością utrudnia przede wszystkim wiek materiałów, jego rzadkie udostępnianie, a także forma przekazu (ręczne, nieczytelne pismo, XIX-wieczny język niemiecki, w którym część ksiąg jest zapisana).

Dzięki tym działaniom chronimy naszą spuściznę kulturową, lokalne obyczaje i historię Śląska. Łącznie kroniki liczą 6060 stron, z czego 1564 stron napisana jest w języku niemieckim, pozostałe – w języku polskim. Najstarsze kroniki powstały w 1810 roku, zaś najmłodsze opisują wydarzenia z 1971 roku.

Kronika Szkoły (Gimnazjum Nr 19) z lat 1904 – 1947 zawiera okres niemiecki od 1904 -1922 r. Okres polski od 1922 r.- 1947 r. Okres niemiecki to niestety brak okresu okupacji 1939 – 1945 r. Okres polski od 1945 r.- 1947 r. Aktualna nazwa szkoły Gimnazjum Nr 19 Katowice, ul. Spółdzielczości 21 (Ochojec). W chwili zakładania Kroniki szkoła nosiła nazwę Szkoła Podstawowa Nr 5. W języku niemieckim liczba stron wynosi 128 a po tłumaczeniu na język polski jest ich 230. Kronika zawiera dzieje szkoły w okresie od 1904 – 1947 w czasach pod administracją niemiecką i polską. Przedstawia fakty i zdjęcia, które działy się w okolicy jak i w mieście/gminie oraz w państwie i w Europie. Kronika zawiera plan Szkoły Podstawowej Nr 5. Kronika jest dostępna do przeglądu online poniżej.

3 Responses to "Zabytkowa kronika szkoły w Ochojcu"

 1. Adrian M.  22 sierpnia 2010

  Kronika Szkoły [Powszechnej VIII Klasowa – dziś Gimnazjum nr 20 ] dostępna w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej pod adresem : http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=17867&from=FBC.

  Odpowiedz
  • Joanna  22 sierpnia 2010

   Dlaczego napisane jest „Zabytkowa kronika szkoły w Ochojcu” ? Najstarsza kronika szkolna, która rozpoczyna się 19 lutego 1819 roku jest kroniką szkoły w Piotrowicach: do 1999 roku -Szkoła Podstawowa nr 28 a teraz Gimnazjum nr 20. Prosimy o sprostowanie

   Odpowiedz
 2. Jarek  31 stycznia 2013

  Problem taki, że to nie może być szkoła przy ul. Spółdzielczości, bo ta została wybudowana dużo później, co potwierdziłem u starszych mieszkańców Ochojca.
  W kronice czytamy, że w 1936 roku, Szkoła liczył 5 sal, a później, w kolejnych latach, czytamy o jej rozbudowie – to jest kronika szkoły, która mieściła się przy obecnej ul. Jankago, w budynku, gdzie obecnie znajduje się Liceum. Potwierdzają to zdjęcia na stronach 127 -134.

  Co prawda, można przyjąć, że w chwili wybudowania nowej szkoły podstawowej przy ul. Spółdzielczości, kronika dotyczy już tej szkoły, jeżeli jednak nie napiszemy tego jednoznacznie, to wprowadzimy w błąd osoby nie znające historii Ochojca.

  Odpowiedz

Leave a Reply

Your email address will not be published.