Na stronach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej można przeglądać zabytkowe kroniki szkolne z katowickich szkół. Stało się tak dzięki realizacji projektu pn. Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego-kronik szkolnych, który realizowany jest w ramach Działania 4.1 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w partnerstwie ze Związkiem Górnośląskim.

Głównym celem projektu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń unikatowych kronik z katowickich szkół ponadpodstawowych i gimnazjów oraz zwiększenie dostępu do tych zasobów. Tradycyjną formę zapoznania się z ich zawartością utrudnia przede wszystkim wiek materiałów, jego rzadkie udostępnianie, a także forma przekazu (ręczne, nieczytelne pismo, XIX-wieczny język niemiecki, w którym część ksiąg jest zapisana).

Dzięki tym działaniom chronimy naszą spuściznę kulturową, lokalne obyczaje i historię Śląska. Łącznie kroniki liczą 6060 stron, z czego 1564 stron napisana jest w języku niemieckim, pozostałe – w języku polskim. Najstarsze kroniki powstały w 1810 roku, zaś najmłodsze opisują wydarzenia z 1971 roku.

Kronika Szkoły VIII (Gimnazjum Nr 20) z lat 1827 – 1965 zawiera okres niemiecki od 1827 -1922 r. Okres polski od 1922 r.- 1939 r. Okres niemiecki to także okres okupacji 1939 – 1945 r. Okres polski od 1945 r.- 1965 r. Aktualna nazwa szkoły Gimnazjum Nr 20 Katowice, ul. Jankego 160 (Piotrowice). W chwili zakładania Kroniki szkoła nosiła nazwę Szkoła Podstawowa Nr 8. Kronika łącznie składa się z 377 stron. Kronika zawiera dzieje szkoły w okresie od 1827 – 1965 w czasach pod administracją niemiecką i polską. Przedstawia fakty i zdjęcia, które działy się w okolicy jak i w mieście/gminie oraz w państwie i w Europie. Kronika zawiera plan Szkoły Podstawowej Nr 8. Kronika jest dostępna do przeglądu online poniżej.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.