Inwestycje

Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 rok

Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 rok

Szanowni Państwo, Wynik głosowania zadecydował, które projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Katowice na 2015 rok zwyciężyły. W Piotrowicach i Ochojcu mieszkańcy wybrali cztery projekty w ramach zadysponowanej wcześniej kwoty 667.818 złotych. Przeważająca większość kwoty dotyczyć będzie obszaru pod rekreację i wypoczynek. Serdecznie gratuluję pomysłodawcom i autorom projektów. Zenon Łuczak Zobacz wszystkie wyniki  

Budżet obywatelski na rok 2015

Budżet obywatelski na rok 2015

Zarządzeniem nr 2058/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 13 maja 2014 r. został uruchomiony Budżet Obywatelski na rok 2015 . Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Piotrowice i Ochojec w ramach podziału 10 000 000 złotych przypadającej na całe Katowice otrzymały kwotę 667 818 złotych.

Referendum: 297 vs 804

Referendum: 297 vs 804

Przywrócenie kursowania autobusu linii 804 do dworca PKP w Katowicach w najbliższym czasie jest niemożliwe, ze względu na przebudowę linii tramwajowej. Natomiast kurs tej linii do pętli brynowskiej – zdaniem wielu mieszkańców Osiedla Odrodzenie jest nieekonomiczny. Przedstawiciele KZKGOP zaproponowali zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu linii 297 w zamian za zawieszenie kursowania autobusu linii 804. Autobus linii […]

Katowice – Miasto Ogrodów BEZ OGRODÓW

Katowice – Miasto Ogrodów BEZ OGRODÓW

Mieszkańcy tzw. „Kątów Piotrowickich” w Katowicach zostali poinformowani o wszczęciu postępowań administracyjnych mających na celu ustalenie warunków zabudowy w dolinie rzeki Mleczna, tj. na terenach znajdujących się pomiędzy ulicami Niską i Krogulczą.

Mieszkańcy decydują o realizowanych projektach drogowych

Mieszkańcy decydują o realizowanych projektach drogowych

Od poniedziałku 29 kwietnia mieszkańcy miasta mogą wypowiedzieć się w sprawie priorytetów przy realizacji inwestycji drogowych w Katowicach. W następnym budżecie Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przewidziane są dla Polski spore środki finansowe, które trafią głównie do samorządów. Część z tych środków przeznaczona jest na dofinansowanie ważnych inwestycji w infrastrukturę drogową. Przed miastem Katowice otwiera się więc szansa na kontynuację modernizacji głównych dróg w mieście oraz połączeń drogowych o znaczeniu wojewódzkim. Ponieważ środków wystarczy na zrealizowanie tylko kilku inwestycji, trzeba dokonać istotnych wyborów. Zanim zapadną ostateczne decyzje, mieszkańcy Katowic mają okazję wskazać, które z wymienionych największych inwestycji drogowych powinny być realizowane w Katowicach w pierwszej kolejności.