Drugą drogą, którą zatwierdziła Rada Miasta Katowice pod koniec lipca jest droga łącząca ulice Kościuszki i Armii Krajowej. Bynajmniej nie chodzi o skrzyżowanie tych ulic znajdujące się przy Famurze.

Ta nowa droga jest częścią większego planu, który ma miejsce na tym terenie. Inną nową planowaną inwestycją jest droga od Sandacza do Rolniczej, która będzie wychodzić z tego odcinka, od Kościuszki do Armii Krajowej.

Spór wokół tej drogi jest trochę mniejszy, niż dotyczył on poprzedniej. Tutaj droga w większości biegnie wzdłuż linii energetycznej wysokiego napięcia, gdzie właściwie nie ma po drodze żadnych zabudowań.

Całą Uchwałę nr XXVIII/586/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca przebieg drogi od ul. Kościuszki do ul. Armii Krajowej można pobrać w formacie PDF.

Jak będzie przebiegać droga od Kościuszki do Armii Krajowej?

Przebieg drogi od Kościuszki do Kanałowej

Kościuszki Kanałowa

Przebieg drogi od Tunelowej do Armii Krajowej

Tunelowa Armii Krajowej

Leave a Reply

Your email address will not be published.