Inwestycje

Katowice – Miasto Ogrodów BEZ OGRODÓW

Katowice – Miasto Ogrodów BEZ OGRODÓW

Mieszkańcy tzw. „Kątów Piotrowickich” w Katowicach zostali poinformowani o wszczęciu postępowań administracyjnych mających na celu ustalenie warunków zabudowy w dolinie rzeki Mleczna, tj. na terenach znajdujących się pomiędzy ulicami Niską i Krogulczą.

Mieszkańcy decydują o realizowanych projektach drogowych

Mieszkańcy decydują o realizowanych projektach drogowych

Od poniedziałku 29 kwietnia mieszkańcy miasta mogą wypowiedzieć się w sprawie priorytetów przy realizacji inwestycji drogowych w Katowicach. W następnym budżecie Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przewidziane są dla Polski spore środki finansowe, które trafią głównie do samorządów. Część z tych środków przeznaczona jest na dofinansowanie ważnych inwestycji w infrastrukturę drogową. Przed miastem Katowice otwiera się więc szansa na kontynuację modernizacji głównych dróg w mieście oraz połączeń drogowych o znaczeniu wojewódzkim. Ponieważ środków wystarczy na zrealizowanie tylko kilku inwestycji, trzeba dokonać istotnych wyborów. Zanim zapadną ostateczne decyzje, mieszkańcy Katowic mają okazję wskazać, które z wymienionych największych inwestycji drogowych powinny być realizowane w Katowicach w pierwszej kolejności.

Lekarze twojego komputera

Z napisaniem tego tekstu nosiłem się już ponad 2 lata. Wtedy skłaniało mnie do tego coraz więcej zauważalnej reklamy pewnego „młodego” biznesu rozwijającego się w Piotrowicach. Dziś, po ponad 5 latach od startu, poznamy historię dwójki młodych chłopaków z Piotrowic, którzy nie bali się założyć własnej firmy zaraz po zakończeniu studiów i odnieśli spory sukces. O kim mowa?

2 część obwodnicy (in progress) ZDJĘCIA

Przedstawiamy początki remontu obwodnicy os. Odrodzenia (Manhattanu). W chwili obecnej remont obowiązuje od przystanku „Osiedle Odrodzenia Radockiego” do Biedronki (tam gdzie zostały zakończone prace przy pierwszym odcinku). Już wiadomo, że przystanek „Łętowskiego” będzie mieć własną zatokę.

Nadajnika ORANGE w Piotrowicach dalej nie ma!

Mieszkańcy naszej dzielnicy Piotrowice, którzy od wielu tygodni mają kłopoty z zasięgiem sieci Orange poprosili o pomoc Urząd Komunikacji Elektronicznej. Jego przedstawiciele zrobili tam badania sieci. Dobra wiadomość jest taka, że wkrótce zostanie uruchomiona mobilna stacja nadawcza.

O kłopotach piotrowiczan pisał Dziennik Zachodni w połowie września tego roku. Już wtedy abonenci sieci Orange mieli ogromne problemy z zasięgiem. Zdarza się, że niektórzy muszą wychodzić do ogródka, żeby gdziekolwiek zadzwonić. Przyczyną gorszego zasięgu sieci Orange na terenie Piotrowic jest wyłączenie nadajnika. – Z naszych informacji wynika, że – ze względu na protesty mieszkańców – spółdzielnia mieszkaniowa wymówiła operatorowi umowę, na mocy której udostępniano miejsce na działanie nadajnika – wyjaśnia Piotr Dziubak, rzecznik prasowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Spotkanie z Radnymi w sprawie przebudowy Braci Wiechułów

W dniu 14 kwietnia odbyło się spotkanie pracowników Urzędu Miasta Katowice z mieszkańcami Ochojca i Piotrowic w sprawie przebudowy ulicy Braci Wiechułów. Posiedzenie miało miejsce w Gimnazjum nr 19 i trwało 3 godziny. Spotkanie prowadziła Radna Miasta Katowice Stanisława Wermińska.