Inwestycje

Wyniki ankiety mieszkańców

Trzy tygodnie temu, rozpoczęliśmy dyskusję na temat co jest najważniejsze do zrobienia w naszej dzielnicy. W tym czasie 18 osób wypełniło ankietę „Inwestycje i remonty w Piotrowicach i Ochojcu w nadchodzącym roku 2011”. Wyniki tej ankiety posłużą jako materiał na czwartkowym (24 czerwca) spotkaniu Rady Jednostki Pomocniczej.

Mieszkańcy – sami zaproponujmy zmiany!

Drodzy mieszkańcy. Mamy okazję aby samemu ukształtować rozwój naszej dzielnicy (administracyjnie to Piotrowice i Ochojec) w nadchodzącym roku. W czerwcu na posiedzeniu Rady Jednostki Pomocniczej będą formułowane wnioski do budżetu miasta na rok 2011 dotyczące niezbędnych inwestycji i remontów w Piotrowicach i Ochojcu.