Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic Katowic
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic Katowic

„Kraniki z wodą zamontowane przy boiskach sportowych i placach zabaw” to jedna z propozycji złożonych przez respondentów biorących udział w ankiecie poświęconej problemom i potrzebom mieszkańców Południa Katowic.

Ankietę przeprowadził Tomasz Godziek kandydat do Rady Miasta Katowice z naszego okręgu. W pierwszym pytaniu ok. 75% respondentów wskazuje na niewystarczające działania informacyjne odnośnie kluczowych wedle mieszkańców inwestycji.

Cytat z ankiety: „totalny brak informacji dotyczący np. uchwalanych planów miejscowych: w Wielkiej Brytanii w dzielnicy, gdzie następowały zmiany planu, na plotach i slupach wieszano ogłoszenia ze cos takiego sie dzieje – a tu? tablica w urzędzie miasta? czy to są ŻARTY? ustawa pozwala na cos takiego, ale nikt sie tym nie przejmuje – bo po co dawać ludziom prawo głosu!!”

Druga część ankiety dotyczyła wskazania obiektów użyteczności publicznej, których najbardziej brakuje w południowych dzielnicach miasta. W tym przypadku zdania respondentów zostały rozdzielone na obiekty sportowe (40 wskazań), przedłużona linia tramwajowa (20 wskazań), obiekty kultury (11 wskazań) oraz powierzchnie biurowe (3 wskazania). Jednocześnie 27 wskazań dotyczyło wszystkich zaproponowanych opcji.

Cytat z ankiety: „niedorozwój komunikacji: niech w końcu coś się dzieje w związku z koleją i tramwajem. Dworzec PKP w Piotrowicach i Ligocie powinien być odremontowany, nawet przy współudziale finansowym miasta i służyć jako normalny środek komunikacji a nie noclegownia dla meneli !”

Kraniki z wodą to jedna z wielu propozycji umieszczonych w otwartej części ankiety, w której każdy biorący udział mógł zaproponować problemy, których rozwiązaniem powinien zająć się radny reprezentujący południowe dzielnice. Wśród wskazań znalazły się także: Budowa kanalizacji, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego interes mieszkańców i istniejących już inwestycji, budowa dróg dojazdowych do posesji. Wiele odpowiedzi dotyczyło udrożnienia komunikacji i aktywacji kulturalnej południa.

„Te wyniki nie są zaskoczeniem, brak obiektów sportowych, kulturalnych, brak dostępu do rozrywki czy alternatywnego szynowego środka transportu, taki jest stan zagospodarowania Południa Katowic, z tym nie ma co dyskutować. Z drugiej strony realizacja pomysłów, które pojawiły się w części otwartej tej ankiety: regulacja świateł na Ligocie, problem ze śmieciami, krany z wodą, nie wiąże za sobą dużych nakładów finansowych, dlatego trzeba jak najszybciej je zrealizować.” Komentuje Tomasz Godziek.

Inne pomysły mieszkańców Południowych Dzielnic Katowic:

 • rozwiązanie problemu śmieci:

Cytat z ankiety: „to jest jakaś katastrofa jak się patrzy na lasy. w innych miastach UM płaci za podstawienie co jakiś czas kontenerów na odpady wielkobagarytowe dla wszystkich mieszkańców – u nas oczywiście nie. nam po remoncie zostały jakieś stare wykładziny itd. – za mało na zamówienie własnego kontenera, za dużo na normalny wywóz śmieci. i co ja mam do cholery z tym zrobić ? dzwoniłam do UM, nie maja zamiaru płacić MPGK za podstawienie dodatkowych kontenerów. chyba wywiozę to dziadostwo do lasu!”

 • przedszkola, żłobki:

Cytat z ankiety: „polikwidowano istniejące placówki (np. na Os. Odrodzenia w byłym żłobku jest ośrodek pomocy społecznej gdzie pół „menelni” z miasta przyjeżdża po zasiłki, a przecież tu przybywa najwięcej mieszkańców. prywatne przedszkola nie rozwiążą problemu! jedna placówka na kilka osiedli to za mało!”

 • zła regulacja świateł:

Cytat z ankiety: straszne korki (jadąc z Ligoty w stronę centrum jeden z nich zazwyczaj tworzy się w godzinach porannych, który moim zdaniem jest spowodowany złą regulacją świateł na przejściu dla pieszych przed rondem na Starej Ligocie, w tym miejscu może powinna być kładka lub przejście podziemne?)”

 • pogarszająca się jakość mieszkańców:

Cytat z ankiety: mieszkając w Ligocie od urodzenia od pewnego czasu z przykrością muszę stwierdzić iż pogarsza się „”jakość”” mieszkańców mojej dzielnicy… Z moich obserwacji wynika to z powodu tworzenia mieszkań socjalnych? na tzw. „”gettcie””, które dotychczas było zamieszkałe przez (wymierające niestety) osoby starsze.”

 • uzbrojenie działek oraz drogi dojazdowe:
  Cytat z ankiety: „budowa dróg dojazdowych do posesji (często są to utwardzone, dziurawe drogi, które zimą i w okresie dużych opadów są trudne do przejechania) doprowadzenie gazu”
 • krany z wodą przy boiskach i placach zabaw
  Cytat z ankiety: „kraniki z wodą przy boiskach i placach zabaw-dotyczy całych Katowic, więcej zieleni – ogródki jordanowskie”

 • uregulowanie rzeki „Mleczna” by nie zalewała domów na Zarzeczu

 • remont dworca w Podlesiu i w Piotrowicach

 • brak miejsc parkingowych,
 • „zrobić „coś” ze skrzyżowaniem koło FAMURU i walczyć o tramwaj.”

 • udrożnienie ruchu kołowego w okolicach skrzyżowania Kościuszki- Armii Krajowej

Kompletne wyniki ankiety dostępne są po kliknięciu w link: https://spreadsheets.google.com/gform?key=ttCTKAzzrfaAe1KQ1K9hBWA&pli=1#chart

Redakcja:

Jako dodatek do przesłanego artykułu, dołączamy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic Katowic, aby go zobaczyć należy kliknąć w miniaturę mapy, pobrać i rozpakować załącznik.

4 Responses to "Tramwaju, obiektów sportowych oraz … kranów z wodą przy boiskach i placach zabaw – brakuje na Południu"

 1. Slawa  16 listopada 2010

  Ad. Ankiety. Przedstawiany jest tu rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic Katowic uchwalonego w styczniu 2005 roku. Ten plan wykonywany był przez 7 lat (od podjęcia uchwały RM w Katowicach w 1998 (19.06.), potem kolejno zmienianej w 2001, 2x w 2004 roku) i przeszedł takie zmiany granic i takie ograniczenie problematyki funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania, że obecnie przedstawia już tylko obraz „planu dla deweloperów” (dlatego na rysunku dominuje kolor jasno brązowy – terenów zabudowy mieszkaniowej, nie ma tu w ogóle koloru czerwonego, który wyznaczał by tereny usług, tereny lokalnego centrum, nie ma też terenów parków, skwerów, zieleńców, nie ma ścieżek rowerowych, nie mówiąc już o nowych drogach czy trasach tramwajowych). I tylko po to zresztą został uchwalony, żeby w ogóle jakikolwiek plan w rejonie naszych dzielnic południowych był!. Resztę tych pozostawionych terenów, gdzie są te białe plamy – zabudowuje się decyzjami administracyjnymi, obejmującymi całe zespoły domów, nowe osiedla. W ten sposób następuje i dopełnia się niezmiernie szkodliwa, niekontrolowana urbanizacja, która w krajach cywilizowanej Europy jest wyjątkiem a w Katowicach od wielu lat stała się regułą.
  Więc jeśli coś można byłoby usprawnić, to przede wszystkim należałoby zacząć od społecznej kontroli aparatu administracyjnego, od społecznego wyjaśniania, dlaczego wstrzymywane i przerywane są plany miejscowe, dlaczego te uchwalone są takie ułomne?. Dlaczego tak wielkie obszarowo dzielnice, jak Katowice-południe są coraz bardziej zabudowywaną sypialnią miasta, nie mającą żadnej cywilizacyjnej oferty dla swoich mieszkańców?. Miasto stara się o akces do miana „Miasta Stolicy Kultury” (i my jako mieszkańcy też tego chcemy, głosujemy!), ale przecież nasi urzędnicy nie widzą tu miejsca na nic, nawet kulturę

  Odpowiedz
 2. Godziek Tomasz  17 listopada 2010

  trafiła Pani/Pan w samo sedno, problem jest tym większy że konsultacji albo nie ma, albo nie ma wystarczającej informacji o tym że są … a nawet jeśli ludzie przyjdą na nie, to jest wykład specjalisty, którego połowa osób nie rozumie

  nie tędy droga w spójnym, zrównoważonym i akceptowanym przez mieszkańców rozwoju

  Odpowiedz
 3. Sla  17 listopada 2010

  a przecież nie był to wykład specjalisty, którego nie można zrozumieć? więc to inny problem, może „jak nieplanować zagospodarowania przestrzennego”?

  Odpowiedz
 4. Godziek Tomasz  17 listopada 2010

  nazwałbym ten problem działaniem reakcyjnym, po fakcie
  brakuje planowania w skali 20-50 lat (przykład Tramwajów jest najlepszym dowodem)

  ps. byłem na kilku konsultacjach dot. inwestycji miejskich … tam nie ma dyskusji, rozwiązywania problemów … jedynie monologii i kłótnie

  Odpowiedz

Leave a Reply

Your email address will not be published.