Zaproszenie Reuris
Zaproszenie Reuris

Otrzymałem dziś zaproszenie na spotkanie warsztatowe poświęcone przyszłego zagospodarowaniu rzeki Ślepiotki, które odbędzie się w ramach międzynarodowego projektu REURIS, realizowanego z udziałem m.in. Miasta Katowice i Głównego Instytutu Górnictwa.

Przedmiotem projektu REURIS jest stworzenie realnych, długoterminowych planów rewitalizacyjnych wybranych dolin rzecznych w kilku miastach europejskich, w tym w Katowicach. Udział lokalnej społeczności i zainteresowanych stron w opracowania takiego programu jest podstawowym warunkiem prawidłowego zaplanowania przyszłych działań.

Pomysły zgłoszone na spotkaniu będą miały wpływ na ostateczną wizję urządzenia doliny Ślepiotki, satysfakcjonującą dla ogółu mieszkańców Ochojca, Ligoty i Panewnik. Możliwości zagospodarowania doliny Ślepiotki są obecnie demonstrowane poprzez inwestycję pilotową w ramach projektu REURIS realizowaną w Ochojcu na wysokości osiedla Szenwalda, poniżej ul. Jankego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2010 r. o godz. 17:00 w Miejskim Domu Kultury „Południe”, Filia Piotrowice przy ul. Gen. Jankego 136.

Jeśli zapaleni ekolodzy mają jakieś pomysły, napiszcie tu o nich, a ja je w przyszły poniedziałek wszystkie przedstawię!

Leave a Reply

Your email address will not be published.