Baseballowy Klub Sportowy Rawa Katowice

4 stycznia spotkałem się z zawodnikami i zarządem klubu sportowego „Rawa Katowice”. Baseballowy Klub Sportowy „Rawa Katowice” został założony we wrześniu 2006. Jego założyciele, młodzi pasjonaci baseballu, wzięli sprawy w swoje ręce i z dużą determinacją pogłębiają swoją pasję dzieląc się nią ze wszystkimi wokoło. Wciąż kompletują sprzęt, poszukują nowych zawodników, i z niezwykłą dynamiką trenują. Aktywnie trenują również na piotrowickim „Kolejarzu”.

Sprawozdanie Rady JP Piotrowice-Ochojec za 2007-2011

Sprawozdanie Rady JP Piotrowice-Ochojec za 2007-2011

23 wrzenia Rada Jednostki zakończyła swoją kadencję. Rada Miasta podjęła uchwałę o przeprowadzeniu wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 Piotrowice – Ochojec w dniu 27 listopada 2011 roku. Kalendarz wyborczy został już ustalony i do wiadomości zostanie podany jutro. W okresie sprawozdawczym, odbyło się 39 posiedzeń Rady. Posiedzenia Rady Jednostki odbywały się w jej […]

Ślepiotka okiem Piotrka

Jesienią 2009 roku podczas pierwszych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, studentami i uczniami pobliskich szkół wokół pomysłu tworzącego się projektu rewitalizacji doliny Ślepiotki Lokalna Grupa Wsparcia (przedstawiciele Rad i Zarządów Jednostek Samorządowych dzielnic: Piotrowic, Ochojca, Ligoty i Panewnik) czyniła starania, żeby projekt inwestycji powstał dla całej długości rzeki, a odcinek pilotażowy powstał na odcinku pomiędzy ulicą Jankego a Kościuszki. Tematem przewodnim licznych spotkań była zarówno idea samego projektu REURIS, jak i aspekty społeczne, ekonomiczne, ekologiczne i przestrzenne planowanej inwestycji na odcinku pilotowym rzeki Ślepiotki.

Spotkanie z Radnymi w sprawie przebudowy Braci Wiechułów

W dniu 14 kwietnia odbyło się spotkanie pracowników Urzędu Miasta Katowice z mieszkańcami Ochojca i Piotrowic w sprawie przebudowy ulicy Braci Wiechułów. Posiedzenie miało miejsce w Gimnazjum nr 19 i trwało 3 godziny. Spotkanie prowadziła Radna Miasta Katowice Stanisława Wermińska.

Zablokowany most

W ostatnim czasie zwiększyła się ilość zapytań i zgłoszeń mieszkańców Piotrowic w temacie zablokowanego mostu łączącego ulicę Kościuszki z Asnyka. Przez wiele lat most zapewniał komunikację nad linią kolejową relacji Katowice – Zwardoń. Most ten do niedawna umożliwiał przejście mieszkańców dzielnicy do znajdujących się po drugiej stronie ogródków działkowych. Umożliwiał przejazd rowerzystów szlakiem rowerowym, jak również przejazd samochodów do posesji przy Kościuszki 227a, w tym również pojazdów uprzywilejowanych typu straż pożarna, policja i pogotowie.