Pożegnanie Lata

Pożegnanie Lata

W sposób szczególny zapraszam nasze dzieci i młodzież. Spotkania i zajęcia odbywać się będą w miejscach i terminach podanych w załączonym plakacie. Działania powyższe zostały zorganizowane z inicjatywy i wsparcia Rady Jednostki Pomocniczej Piotrowice – Ochojec przez MDK-Południe oraz przy współudziale SM-Silesia.

Informacje z ostatnich posiedzeń RJP Piotrowice-Ochojec

Informacje z ostatnich posiedzeń RJP Piotrowice-Ochojec

Działając zgodnie z zapisami w p. 6 §11 Statutu Jednostki Pomocniczej Nr 19 dzielnicy Piotrowice – Ochojec przedstawiam Państwu podstawowe informacji i ustalenia z ostatnich posiedzeń naszej Rady. W dniu 4 lutego na III posiedzeniu ustalono, że Rada obradować będzie w Miejskim Domu Kultury przy ulicy Gen. Jankego 136 w następujących terminach.

Posiedzenia RJP Piotrowice-Ochojec III kadencji

Posiedzenia RJP Piotrowice-Ochojec III kadencji

W dniu 18 grudnia 2012r. w filii Miejskiego Domu Kultury „Południe” przy ulicy Generała Jankego 136 w Katowicach Piotrowicach zwołana została I Sesja Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 – III kadencji. Sesję zwołano na podstawie par. 24 ust. 6 Statutu Jednostki Pomocniczej Nr 19 Piotrowice ‑ Ochojec, stanowiącego załącznik do uchwały nr VIII/113/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2007 roku.

Podziękowanie dla wortalu Piotrowice

18 listopada 2012 roku 1241 mieszkańców PIOTROWIC i OCHOJCA zadecydowało o wyborze i powołaniu Rady Jednostki Pomocniczej w obszarze naszych dzielnic. Doświadczenie z pracy w dotychczasowej radzie wskazuje, że jest to niezwykle istotny szczebel struktury samorządowej, który w znaczący sposób pomaga rozwiązywać problemy nurtujące mieszkańców.

Zebrano podpisy przywracające Radę Jednostki Pomocniczej

Radny Katowic, Pan Marcin Skiba przesłał wiarygodną informację, iż podpisy, które zbierała grupa inicjatywna, na rzecz odtworzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 przeszły weryfikację. W jej wyniku stwierdzono, iż 10% mieszkańców dzielnic Piotrowice i Ochojec opowiedziało się za odtworzeniem RJP 19.

Inauguracja Śląskiej Ligi Baseballowej już dziś!

W dniu dzisiejszym rozpoczynają się rozgrywki w ramach Śląskiej Ligi Baseballu. Zawodnicy Rawy Katowice w pierwszym ligowym meczu zmierzą się z drużyną Silesii Rybnik. Mecz odbędzie się na stadionie Rybniczan przy ulicy Partyzantów o godzinie 13.00. Faworytami spotkania są grający na co dzień w rozgrywkach polskiej ekstraligi baseballiści Silesii, dodatkowo mobilizowani dopingiem publiczności.