Rada Jednostki Pomocniczej Piotrowice-OchojecW dniu 18 grudnia 2012r. w filii Miejskiego Domu Kultury „Południe” przy ulicy Generała Jankego 136 w Katowicach Piotrowicach zwołana została I Sesja Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 –  III kadencji. Sesję zwołano na podstawie par. 24 ust. 6 Statutu Jednostki Pomocniczej Nr 19 Piotrowice ‑ Ochojec, stanowiącego załącznik do uchwały nr VIII/113/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2007 roku.

Po otwarciu sesji odczytano protokół  wyników wyborów do RJP Nr 19 Piotrowice – Ochojec z dnia 18 listopada 2012r. oraz wręczono zaświadczenia o wyborze na Radnego wszystkim członkom nowej Rady. W dalszej części obrad dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczącym Rady wybrany został Andrzej Dawidowski. Wiceprzewodniczącym wybrano Mirosława Paczyńskiego. Wybór usankcjonowano uchwałami, po czym ogłoszona została przerwa w obradach do dnia 7 stycznia 2013 roku. W dniu 7 stycznia br. dokonano wyboru Przewodniczącego Zarządu Jednostki Pomocniczej, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Przewodniczącym Zarządu został Zenon Łuczak. Wiceprzewodniczącą Zarządu wybrano Grażynę Sośniak, a Sekretarzem Wiesława Grządziela. Wybór Zarządu usankcjonowano podjęciem uchwał.

Ustalono, że następne posiedzenie odbędzie się w dniu 4 lutego 2013r. o godzinie 18.00 w siedzibie Rady Jednostki mieszczącej się w Miejskim Domu Kultury „Południe” przy ulicy Generała Jankego 136. Dominującym tematem posiedzenia będą sprawy organizacyjne (ustalenie dyżurów i ich terminów) oraz dyskusja i powołanie zespołów roboczych Rady Jednostki.

Zenon Łuczak

One Response to "Posiedzenia RJP Piotrowice-Ochojec III kadencji"

  1. Tomasz  3 lutego 2013

    A może Pan Przewodniczący napisałby dlaczego ogłoszono 3-tygodniową przerwę w obradach?

    Odpowiedz

Leave a Reply

Your email address will not be published.