Spotkanie z mieszkańcami Ochojca – rewitalizacja Ślepiotki

Każdy chyba człowiek dąży do tego, aby miejsce jego zamieszkania charakteryzowało się takimi walorami jak bezpośredni kontakt z infrastrukturą komunalną, środowiskiem naturalnym – terenami zielonymi oraz względną estetyką. I tak jeśli chodzi o infrastrukturę to mieszkańcy Piotrowic i Ochojca nie mają na co narzekać, może z wyjątkiem kiepskiego momentami stanu dróg.

Korzenie Rady Jednostki Pomocniczej w naszej dzielnicy

Pierwsze wybory do Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 (pierwszy szczebel wspólnoty samorządowej) odbyły się 21 września 1997 roku. Do Rady wybrano 28 osób. Radę pierwszej kadencji reprezentowało Prezydium Rady w składzie: Antoni Budniok, Elżbieta Greń, Hanna Limańska oraz Zarząd w składzie: Zenon Łuczak, Otylia Zientek, Janusz Świerc, Stanisław Grządziel, Gabriela Gdula i Michał Choroba. Rada działała przez cztery lata (od dnia 15-go października 1997 roku) i tworzyła podwaliny działalności samorządowej w naszym rejonie.

REURIS – rewitalizacja rzeki Ślepiotki

Przedmiotem projektu w Katowicach jest zaplanowanie zielono-niebieskiego korytarza Ślepiotki od Rezerwatu Ochojec aż po ujście do Kłodnicy w Panewnikach. Od wiosny 2010 do końca roku będzie trwać inwestycja w dolinie Ślepiotki w Ochojcu na wysokości osiedla Szenwalda.