Miejsca

Baseballowy Klub Sportowy Rawa Katowice

4 stycznia spotkałem się z zawodnikami i zarządem klubu sportowego „Rawa Katowice”. Baseballowy Klub Sportowy „Rawa Katowice” został założony we wrześniu 2006. Jego założyciele, młodzi pasjonaci baseballu, wzięli sprawy w swoje ręce i z dużą determinacją pogłębiają swoją pasję dzieląc się nią ze wszystkimi wokoło. Wciąż kompletują sprzęt, poszukują nowych zawodników, i z niezwykłą dynamiką trenują. Aktywnie trenują również na piotrowickim „Kolejarzu”.

Ślepiotka okiem Piotrka

Jesienią 2009 roku podczas pierwszych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, studentami i uczniami pobliskich szkół wokół pomysłu tworzącego się projektu rewitalizacji doliny Ślepiotki Lokalna Grupa Wsparcia (przedstawiciele Rad i Zarządów Jednostek Samorządowych dzielnic: Piotrowic, Ochojca, Ligoty i Panewnik) czyniła starania, żeby projekt inwestycji powstał dla całej długości rzeki, a odcinek pilotażowy powstał na odcinku pomiędzy ulicą Jankego a Kościuszki. Tematem przewodnim licznych spotkań była zarówno idea samego projektu REURIS, jak i aspekty społeczne, ekonomiczne, ekologiczne i przestrzenne planowanej inwestycji na odcinku pilotowym rzeki Ślepiotki.

Piknik Eko Brzmienia

12 czerwca 2011 odbędzie się Piknik Ekologiczny „Eko Brzmienia”, na który zapraszamy mieszkańców dzielnic południowych i okolicy. Mile widziani są szczególnie rodzice z dziećmi, na których czekać będzie szereg atrakcji. Na osiedlu Szenwalda w godzinach od 11.30 do 14.30 możliwe będzie zwiedzenie ścieżki edukacyjnej i zapoznanie się z efektami rewitalizacji terenu wokół rzeki Ślepiotki.

Hale ciepłowni zniknęły

Dwie hale dawnej ciepłowni, umiejscowione za kościołem przy osiedlu Manhattan zniknęły niedawno z powierzchni ziemi. Po dwóch stalowych konstrukcjach pozostał tylko komin. Na tym ternie odbywają się prace porządkowe.

Monitoring osiedla Manhattan

Spółdzielnia mieszkaniowa Silesia od pewnego czasu realizuje program z lokalnym dostawcą telewizji kablowej. Program polega na umieszczeniu kamer monitoringu na os. Odrodzenia, pierwsze kamery mają być montowane tak, aby obejmowały place zabaw na osiedlu i tak właśnie jest. Na obecną chwilę na osiedlu zamontowane są trzy kamery monitoringu, a ostatnią zamontowano w sobotę.

Most pozostanie zamknięty

Oficjalne informacje płynące z Urzędu Miasta są smutne. Most będzie nadal zamknięty. Problemowa kładka stanowi własność Polskich Kolei Państwowych S.A. i została wyłączona z użytkowania przez spółkę PKP, ze względu na zły stan techniczny oraz brak środków finansowych na wykonanie remontu umożliwiającego jej bezpieczne użytkowanie.