Trzy tygodnie temu, rozpoczęliśmy dyskusję na temat co jest najważniejsze do zrobienia w naszej dzielnicy. W tym czasie 18 osób wypełniło ankietę „Inwestycje i remonty w Piotrowicach i Ochojcu w nadchodzącym roku 2011”. Wyniki tej ankiety posłużą jako materiał na czwartkowym (24 czerwca) spotkaniu Rady Jednostki Pomocniczej.

Odpowiedzi ankiety

Odpowiedzi są ułożone według kolejności ich otrzymania, nie wszystkie 18 osób odpowiedziało na wszystkie 3 pytania, czasem tylko na jedno. Myślę, że zebrane odpowiedzi przedstawiają ogólny zarys potrzeb na nadchodzący rok. Ponieważ wiele z otrzymanych propozycji jest obszernych, wyniki ankiety zostały podzielone na 3 części. Plik z zebranymi danymi jest w tabelce Excelowej.

Zebrane wyniki można zobaczyć przeglądając kolejne części artykułu:

Wyniki ankiety mieszkańców

Wyniki ankiety mieszkańców cz.3 – Jakie remonty powinny zostać wykonane?

Wyniki ankiety mieszkańców cz.4 – Co Twoim zdaniem należy jeszcze usprawnić?

Pierwsze pytanie brzmiało:

Jakie inwestycje powinny zostać wykonane?

 1. Stworzenie parku w okolicy osiedla odrodzenie
 2. Przyśpieszenie inwestycji związanej z budową parku nad rzeką Ślepiotką.
 3. Skrzyżowanie ulic Armii Krajowej z Kostki Napierskiego. W tym miejscu dochodzi bardzo często do wypadków samochodowych. Wyjazd z ulicy Kostki Napierskiego jest utrudniony z powodu ograniczenia widoczności przez zarośla oraz intensywny ruch na ulicy Armii Krajowej. Jest to jedne z kluczowych skrzyżowań ( dojazd do przedszkola nr 81 oraz przelot pomiędzy nowymi osiedlami).Jako mieszkaniec Kostki Napierskiego obserwuję wzmożony ruch pojazdów i wypadki zdarzają się bardzo często (średnio 3 razy na miesiąc). W tym miejscu potrzebna jest sygnalizacja świetlna. (np. na Ochojcu na ulicy Szenwalda też została zamontowana, bo wyjazd graniczył z cudem). Tutaj jest podobnie, z resztą osoby, które przemieszczają się w tym miejscu wiedzą najlepiej.”
 4. Kanalizacja wzdłuż rzeki Mlecznej – tak aby mieszkańcy ulic Wojska Polskiego, Niskiej i Grottgera przestali spuszczać szambo wtedy, gdy straż miejska śpi spokojnie w domu (czytaj nocą, w soboty i niedziele)
 5. Drogi,ścieżki, zagospodarowanie terenu w Piotrowicach na ul. Tunelowej
 6. Proponuje wykonywać na terenie Piotrowic i Ochojca spryskiwać lasy i tereny środkiem na komary. Jestem skłonny oddawać 1 zl miesięcznie nawet 5 na taka akcje.
 7. Zaprojektowanie i wykonanie na piotrowickim rynku ronda z przesuniętym środkiem symetrii.Skrzyżowania przy Famurze i Lidlu zostaną zmodernizowane przy przebudowie drogi nr 81 (2010-2017r.). Skrzyżowanie (rondo) w okolicy Bażantowa już istnieje.Skrzyżowanie na piotrowickim rynku prosi się realizację (zostałby rozsądnie rozwiązany ciąg komunikacyjny przy wlotach, centrum i wylotach z dzielnicy Piotrowice-Ochojec). Nikogo obecnie nie trzeba przekonywać o wyższości rozwiązania drogowego typu” rondo” nad tradycyjnym skrzyżowaniem).Inwestycja nieporównywalnie poprawi bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych, zwiększy elastyczność ruchu, wcale go nie spowolni lecz rozładuje,pomniejszy koszty utrzymania (zlikwiduje również sygnalizację świetlną), poprawi znacząco estetykę i poważnie rozładuje korki w naszej dzielnicy. Józef Ł
 8. Przejście dla pieszych i rowerzystów na piotrowicki cmentarz od ulicy Wilczewskiego. Temat powinien być priorytetowy dla władz miasta, radnych I-go szczebla i radnych Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 (Piotrowice-Ochojec).
 9. Skanalizowanie w Piotrowicach obszarów nieskanalizowanych!!!.
 10. Zaprojektować i wdrożyć (wykonać) infrastrukturę drogową na terenie dzielnicy.Infrastruktura drogowa nie uległa rozbudowie od czasów II wojny światowej, podczas gdy władze miasta bez ograniczeń wydają akceptację na budowę nowych domów , bloków i osiedli oraz przyzwalają na przejazd przez dzielnicę dziesiątek tysięcy pojazdów nie tylko z budowanych osiedli, ale także z południowych dzielnic Katowic. DROGI W ZNACZNYCH OBSZARACH CZASOWYCH SĄ ZABLOKOWANE.
 11. Przebudowa skrzyżowania ulic Jankego oraz Armii Krajowej na skrzyżowanie typu rondo. Jest to bardzo newralgiczne miejsce, gdzie krzyżuje się ruch pojazdów z kierunku Ligoty, Ochojca i Kostuchny. O istocie tej inwestycji niech świadczy fakt, iż na kierunku od Ligoty do Kostuchny pozostałe większe skrzyżowania, gdzie było dostatecznie dużo miejsca na zorganizowanie takiej organizacji ruchu, która gwarantuje większą płynność poruszania się.
 12. Wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Jankego i A.Krajowej (rynek w Piotrowicach) jako pierwszy krok rozwiązywania problemu korków i niedrożności dróg w naszej dzielnicy. Dotychczasowe skrzyżowanie poszerzono o jeden pas, wymieniono sygnalizację świetlną, a efekt jest gorszy jak przed modernizacją (bardziej zakorkowane skrzyżowanie w centrum dzielnicy, bardzo długi czas oczekiwania na zielone światło dla kierowców i pieszych, pogorszone bezpieczeństwo (głownie dla przechodniów) itp. Wyłożone pieniądze dały efekt w postaci urojonej.To nowe rondo byłoby pewnym logicznym etapem rozwiązywania problemu niedrożności i zakorkowania naszych ulic.
 13. Sieć kanalizacyjna uzupełniona o rejony i obszary do tej pory nieskanalizowane w dzielnicy Piotrowice,
  • rozwiązanie problemów infrastruktury komunikacyjnej (korki, zatory,poprawa bezpieczeństwa i b. długi czas stracony przy przejeździe przez Piotrowice i Ochojec).
  • Wybudowanie rond w pierwszej kolejności na:
   • skrzyżowanie Jankego – A.Krajowej,
   • skrzyżowanie Jankego – Szenwalda,
   • skrzyżowanie A. Krajowej – Kostki Napierskiego.
  • przywrócenie przejścia pomiędzy cmentarzem a Kontami,
  • rozbudowa sieci gazowej w rejonie ulicy Tetmajera i Grottgera, Krogólcza.
  • małe skwery i zieleńce z ławkami.

Leave a Reply

Your email address will not be published.