Trzy tygodnie temu, rozpoczęliśmy dyskusję na temat co jest najważniejsze do zrobienia w naszej dzielnicy. W tym czasie 18 osób wypełniło ankietę „Inwestycje i remonty w Piotrowicach i Ochojcu w nadchodzącym roku 2011”. Wyniki tej ankiety posłużą jako materiał na czwartkowym (24 czerwca) spotkaniu Rady Jednostki Pomocniczej.

Odpowiedzi ankiety

Odpowiedzi są ułożone według kolejności ich otrzymania, nie wszystkie 18 osób odpowiedziało na wszystkie 3 pytania, czasem tylko na jedno. Myślę, że zebrane odpowiedzi przedstawiają ogólny zarys potrzeb na nadchodzący rok. Ponieważ wiele z otrzymanych propozycji jest obszernych, wyniki ankiety zostały podzielone na 3 części. Plik z zebranymi danymi jest w tabelce Excelowej.

Zebrane wyniki można zobaczyć przeglądając kolejne części artykułu:

Wyniki ankiety mieszkańców cz.2 – Jakie inwestycje powinny zostać wykonane?

Wyniki ankiety mieszkańców cz.3 – Jakie remonty powinny zostać wykonane?

Wyniki ankiety mieszkańców cz.4 – Co Twoim zdaniem należy jeszcze usprawnić?

Leave a Reply

Your email address will not be published.