Ochojec

Spotkanie z Radnymi w sprawie przebudowy Braci Wiechułów

W dniu 14 kwietnia odbyło się spotkanie pracowników Urzędu Miasta Katowice z mieszkańcami Ochojca i Piotrowic w sprawie przebudowy ulicy Braci Wiechułów. Posiedzenie miało miejsce w Gimnazjum nr 19 i trwało 3 godziny. Spotkanie prowadziła Radna Miasta Katowice Stanisława Wermińska.

Przejazd kolejowy w Ochojcu

Dziś parę słów o przejeździe kolejowym w Ochojcu. Przez ostatnich kilka miesięcy byliśmy obserwatorami kilku niezwykłych sytuacji drogowych w tym miejscu.

Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych

Powstają mostki nad Ślepiotką, punkty widokowe, miejsca wypoczynku, plac zabaw a nawet „Zielony Amfiteatr”. W przewidzianym do realizacji na lata 2010-11 projekcie Reuris zaplanowano przywrócenie naturalnych siedlisk roślinnych, wykonanie ścieżek edukacyjnych i spacerowych, a także potrzebne infrastruktury.

Wybrano wariant przebiegu drogi 81

Zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury , w 2008 roku zmieniono przebieg drogi krajowej nr 81, która od tamtej pory prowadzi od ulicy Pszczyńskiej przez ulice 73 Pułku Piechoty, Kolejową i Kościuszki w kierunku Skoczowa. Modyfikacja ta wymusiła rozbudowę wspomnianych ulic oraz ogólnego układu dróg lokalnych.

Przebieg i realizacja projektu REURIS (Revitalisation of Urban River Spaces)

Od kilku tygodni, nasz portal aktywnie uczestniczy w nagłaśnianiu projektu rewitalizacji rzeki Ślepiotka. Po dwóch poprzednich publikacjach REURIS – rewitalizacja rzeki Ślepiotki i Spotkanie z mieszkańcami Ochojca – rewitalizacja Ślepiotki – przyszedł czas na podsumowanie wszystkiego co się do tej pory wydarzyło. Autorem materiałów są pracownicy GIGu, którzy przygotowali je na prośbę pana Andrzeja Dawidowskiego.