Zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury , w 2008 roku zmieniono przebieg drogi krajowej nr 81, która od tamtej pory prowadzi od ulicy Pszczyńskiej przez ulice 73 Pułku Piechoty, Kolejową i Kościuszki w kierunku Skoczowa. Modyfikacja ta wymusiła rozbudowę wspomnianych ulic oraz ogólnego układu dróg lokalnych.

W wyniku przetargu wyłoniono biuro projektowe wyłoniono biuro projektowe Grontmij Polska z Katowic, które opracowało propozycje wykonania inwestycji w tym zakresie. Miasto jednak, przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego wariantu, postanowiło poznać zdanie katowiczan, zwłaszcza tych, których zmiany będą bezpośrednio dotyczyły. Przeprowadzone na początku roku konsultacje społeczne zwróciły uwagę inwestorowi i projektantowi na lokalne problemy i uwarunkowania, które mogłyby mieć wpływ na planowane przedsięwzięcie.

Cel inwestycji

Przed przystąpieniem do przygotowania propozycji wykonania zadania wyznaczono cele, które powinny zostać osiągnięte w ramach przedmiotowej inwestycji. Należały do nich przede wszystkim:

 • wyprowadzenie ruchu drogowego w kierunku południowym oraz ruchu tranzytowego poza centrum miasta,
 • zapewnienie skuteczności urządzeń odwodnienia, zmniejszenie poziomu emisji spalin i hałasu,
 • usprawnienie obsługi komunikacyjnej szpitala w Ochojcu.

Priorytetowym założeniem była jednak poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Po zrealizowaniu zadania, uwzględniającego powyższe warunki, kierunki poruszający się tą drogą odetchną z ulgą. Skróci się bowiem czas przejazdu, zwłaszcza dzięki likwidacji tzw. wąskich gardeł, co uzyskane zostanie poprzez budowę dwupoziomowych węzłów drogowych. Powstaną:

 • tunele,
 • wiadukty,
 • przejścia podziemne,
 • kładkach dla pieszych i cyklistów.

Zmniejszą się tym samym koszty podróżowania. Wprowadzone zostaną też rozwiązania, które służyć będą środowisku, m.in. zostaną zamontowane ekrany akustyczne.

Wyniki konsultacji

Podczas projektowania przebiegu trasy przyjęto zasadę omijania obszarów zwartej zabudowy oraz zapewnienie dostępności drogi przez skrzyżowania z drogami lokalnymi. Kierowano się również aspektami środowiskowymi. w rezultacie powstało pięć propozycji, z których jedna uzyskała największe poparcie wśród mieszkańców, którzy poddali się badaniu. To wariant pierwszy tzw. inwestycyjny. Zakłada on przebudowę węzła na skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej i 73 Pułku Piechoty (w tym rozbudowa ulicy Pszczyńskiej na długości 1,73km), rozbudowę ulic 73 Pułku Piechoty, Kolejowej i Kościuszki na długości 7,30 km oraz budowę „Drogi Południowej” o długości 1,84 km, jako przedłużenia ulicy rzepakowej z połączeniem ulic Szenwalda i Ziołowej. Najwięcej głosów sprzeciwu oddano na wariant III, zwłaszcza w zakresie poprowadzenia przebiegu trasy wzdłuż odcinka Ślepiotki oraz na wariant IV (nie uzyskał on żadnego poparcia).

Według raportu, przygotowanego przez biuro projektowe Grontmij Polska, wnioski i uwagi katowiczan w większości nie skupiały się na aspektach środowiskowych, lecz dotyczyły ich własnych nieruchomości, np. wspólny wniosek mieszkańców Ochojca wiązał się z zabezpieczeniem budynków na czas realizacji zadania. Biorący udział w konsultacjach pozytywnie wypowiadali się na temat propozycji budowy „Drogi Południowej„.

Dwa wnioski zawierały żądanie zmian w proponowanych rozwiązaniach projektowych, wyrażały one sprzeciw wobec budowy przejścia podziemnego pod ulicą Kościuszki (przy ulicy Zadole).

Sposoby prowadzenia konsultacji

Przeprowadzanie konsultacji społecznych miało na celu przedstawienie propzycji pięciu rozwiązań poprowadzenia drogi krajowej nr 81, a nastepnie poznanie opinii mieszkańców w tym temacie.

stosowna informacja o możliwości podzielenia się spostrzeżeniami i uwagami pojawiła się w prasie lokalnej oraz w Internecie. O badaniu zawiadamiały również rozwieszone w mieści plakaty. 21 stycznia w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” zorganizowano również spotkanie inwestorów i projektantów z zainteresowanymi mieszkańcami.

Za pośrednictwem poczty tradycyjnej, faksu oraz email 223 osoby złożyły 182 wnioski.

Źródło: Nasze Katowice, maj 2010

Jedna odpowiedż do "Wybrano wariant przebiegu drogi 81"

 1. Piotr  24 października 2011

  Wielka szkoda, że mija 1,5 roku od ankiety dotyczącej wyboru wariantu i na tym się kończy…
  Wg. tego co było mówione to teraz powinny się już zacząć (trwać) roboty na ulicy 73 pułku piechoty na węźle w Giszowcu. Jedyne co zostało zrobione, to wymalowane drzewa do wycinki…

  Odpowiedz

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.