Ochojec

Sprzątanie rezerwatu przyrody Ochojec

W związku z opinią Prezydenta Miasta Katowice, wypowiedzianą publicznie na antenie Radia Katowice (reportaż Pani Anny Dudzińskiej p.t. Śląska Rospuda, nadany w dniu 26 października b.r. o godz. 13.00), o tym że rezerwat przyrody Ochojec jest rezerwatem śmieci, wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli do posprzątania rezerwatu.