Ochojec

Dni Piotrowic i Ochojca

Festyn oraz „Dni Piotrowic i Ochojca” odbędą się pod honorowym patronatem Prezydenta Katowic Piotra Uszoka. Organizatorami są związek emerytów i rencistów, Rada Jednostki Pomocniczej w Piotrowicach oraz MDK Południe. Festyn odbędzie się 28.09.2008> przy ulicy Kostki Napierskiego/Kępy. Program festynu …

Sprzątanie rezerwatu przyrody Ochojec

W związku z opinią Prezydenta Miasta Katowice, wypowiedzianą publicznie na antenie Radia Katowice (reportaż Pani Anny Dudzińskiej p.t. Śląska Rospuda, nadany w dniu 26 października b.r. o godz. 13.00), o tym że rezerwat przyrody Ochojec jest rezerwatem śmieci, wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli do posprzątania rezerwatu.