ul. Braci Wiechułów

Po latach wraca projekt połączenia drogowego ulic Radockiego i Braci Wiechułów w Ochojcu. Od kilku lat inwestycja była przedmiotem intensywnych działań osób zarówno popierających przedłużenie drogi, jak i tych, którzy zupełnie się z tą inwestycją nie zgadzają.

Przypomnijmy kalendarium:

 • 19 grudnia 2010 r. – Budowa dojazdu do osiedla Manhattan przez ul. Braci Wiechułów
 • 6 maja 2011 r. – Spotkanie z Radnymi w sprawie przebudowy Braci Wiechułów
 • 29 października 2013 r. – ul. Braci Wiechułów przegrała z Urzędem Miasta – budują drogę
 • 13 czerwca 2017 r.  – Rada Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec podjęła Uchwałę nr IV/17/17 w sprawie stanowiska w kwestii rozpoczęcia działań związanych z realizacją połączenia drogowego.
  • Celem jest rozładowanie ruchu samochodowego w ul. Tyskiej, Spokojnej, Radockiego, Jaworowej i Spółdzielczości.
  • W budżecie Miasta Katowice na 2017 r. zabezpieczone zostało finansowanie dla uregulowania spraw terenowo-prawnych.
  • Podjęta została decyzja o ujęciu w projekcie budżetu na 2018 r. środków na wykonanie niezbędnej aktualizacji dokumentacji projektowej połączenia ul. Braci Wiechułów z ul. Radockiego, źródło.
 • 16 marca 2018 – Przetarg na aktualizację dokumentacji projektowej, źródło.
 • 21 marca 2018 – Fragment muru na przedłużeniu pomiędzy ul. Jaworową a ul. Jaworową Tylną został zdemontowany przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, dla ułatwienia przejścia do czasu realizacji połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów. 
 • 21 sierpnia 2018 – ​Informacja o udostępnieniu kanału technologicznego dla inwestycji, kanał technologiczny.

2 Responses to "Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach"

Leave a Reply

Your email address will not be published.