ul. Braci Wiechułów

Ze strony katowickiego Urzędu Miasta dowiemy się, że mieszkańcy ul. Braci Wiechułów przegrali odwołania w sprawie budowy drogi łączącej ul. Jankego z ul. Radockiego. Wcześniej w tej sprawie były prowadzone rozmowy z mieszkańcami, ale jak widać, nic te rozmowy nie dały.

Kto nie zna sprawy, może z nią zapoznać się czytając o projekcie budowy tej drogi oraz protokół ze spotkania z mieszkańcami. Poniżej dostępne są uchwały podjęte przez Wojewodę  Śląskiego.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

nr IFXIII.7821.12.2013z dnia 15 października 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 267), art. 1 if ust. 6 w związku z art. lif ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: DZ. U. z 2013 r., poz. 687) Wojewoda Śląski podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu odwołań wniesionych od wydanej przez Prezydenta Miasta Katowice decyzji z dnia 25 lutego 2013 r. nr 2/13/D, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechu łów w Katowicach – etap I – rozbudowa istniejącej ul. Braci Wiechułów na odcinku od ul. Gen. Z W. Jankego do ul. Jaworowej” utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W odniesieniu do jednego odwołania Wojewoda Śląski umorzył postępowanie odwoławcze.

oraz

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

nr 1FX1117821.13.2013 z dnia 15 października 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 267), art. 1 l ust. 6 w związku z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: DZ. U. z 2013 r., poz. 687) Wojewoda Śląski podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu odwołań wniesionych od wydanej przez Prezydenta Miasta Katowice decyzji z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1/13/D, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach – etap II —budowa po łączenia drogowego na odcinku od ul. Braci Wiechu łów do ul. Radockiegoutrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W odniesieniu do dwóch odwołań Wojewoda Śląski umorzył postępowanie odwoławcze.

Źródła:

https://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/25/1382679404.pdf

https://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/10/25/1382679773.pdf

O zamieszczonych uchwałach informował w komentarzu Adam, ale jest to na tyle ważne by napisać osobny wątek.

 

Jedna odpowiedż do "ul. Braci Wiechułów przegrała z Urzędem Miasta – budują drogę"

  1. Adam  3 listopada 2013

    I artykuł ze stron gazety katowice: http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,14887378.html

    Odpowiedz

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.