ul. Braci Wiechułów

Mieszkańcy ulicy Braci Wiechułów w dzielnicy Ochojec dowiedzieli się, że ich uliczka wkrótce będzie główną ulicą dojazdową do osiedla Odrodzenie.

Uliczka jest skromna, ma około 250 metrów i stoi przy niej około 15 domków jednorodzinnych. Prawie wszystkie budynki powstały w latach 20. i 30. ubiegłego wieku. Nikt nie myślał wtedy o szkodach górniczych czy intensywnym natężeniu ruchu.

Ulicą Braci Wiechułów można dojechać do Jaworowej, a nią z kolei do Ziołowej, gdzie mieszczą się przychodnie i szpital. Stąd tylko krok na wielotysięczne osiedle Odrodzenia. Kierowcy rzadko wybierają małą uliczkę, żeby dostać się na osiedle.

Kilka miesięcy temu mieszkańcy Braci Wiechułów zauważyli mierniczych z przyrządami, potem fotografa i ciężki sprzęt wiercący otwory. Były to prace służące do przygotowanie dokumentacji, jaka została zaplanowana w budżecie miasta Katowice na rok 2010 przeznaczonym na zadania społeczne i gospodarcze.

Co ciekawe, mieszkańcy Ochojca mieli już próbkę tego, co może stać się z ich ulicą. Ponad dwa lata temu przez dwa miesiące trwał generalny remont ulicy Ziołowej, więc wszystkie samochody, autobusy i karetki dojeżdżające do klinik pędziły ulicą Braci Wiechułów.

Mieszkańcy razem z sąsiadami napisali list do redakcji Dziennika Zachodniego. Podpisało się pod nim 28 osób. „Liczymy, że głos dziennikarzy ostudzi tę nieprzemyślaną koncepcję projektantów, usiłujących zniszczyć jedną z ostatnich enklaw spokoju w Ochojcu” – czytamy w liście.

Jedno z pism trafiło także do prezydenta Piotra Uszoka. Mieszkańcy ul. Braci Wiechułów napisali, że oczekują zmian planów przewidujących pominięcie ich ulicy jako głównej drogi dojazdowej do innych osiedli.

Kiedyś była to uliczka Łąkowa

Krajobraz wokół tej uliczki w Piotrowicach zawsze był sielski; w czasie okupacji nosiła ona nazwę Wiesenstrasse, czyli Łąkowa. Po wojnie, jakiś niedouczony urzędnik przetłumaczył ją jako „Łączną”. – Dzisiaj nazywa się Braci Wiechułów, ale dalej mamy tutaj oazę spokoju. W co drugim domu mieszkają emeryci, mają wypielęgnowane ogródki – mówią mieszkańcy. – Boimy się, że będziemy żyć jak na wyspie, otoczonej samochodami i spalinami – dodają.

Będzie dokumentacja projektowa

Urzędnicy z Wydziału Rozwoju Miasta UM w Katowicach odpowiedzieli lakonicznie mieszkańcom na pismo wysłane do prezydenta Piotra Uszoka. Czytamy w nim: „W nawiązaniu do pisma dotyczącego planowanej inwestycji miejskiej pod nazwą „Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach”, informujemy, że dla przedsięwzięcia opracowywana jest aktualnie dokumentacja projektowa. Zgłoszone przez państwa zagadnienia analizowane są obecnie przez projektantów omawianego układu drogowego pod kątem zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych. Po dokonaniu ustaleń dotyczących ww. kwestii niezwłocznie udzielona zostanie państwu merytoryczna odpowiedź przez prezydenta miasta„.

Dodatkowo w październiki pismo do prezydenta miasta w tej sprawie napisała Stanisława Wermińska. w odpowiedzi na jej interpelację czytamy m.in., dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w sposób umożliwiający etapową realizację projektu. Droga zapewni dojazd do Osiedla Odrodzenia, zostanie odpowiednio wzmocniona jej nośność, poprawiona zostanie geometria skrzyżowań oraz zostanie usprawniony ruch pieszych na terenach zabudowanych. W ramach modernizacji przewidziano budowę nowych i przebudowę istniejących chodników i ciągów pieszo – rowerowych, wydzielenie miejsc parkingowych oraz dwóch zatok autobusowych. Poprawa standardu drogi jest niezbędna w celu prawidłowego funkcjonowania układu drogowego oraz zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Aktualizacja:

Odpowiedź uzupełniająca na interpelację w sprawie realizacji inwestycji łączącej ul. Gen. Jankego z ul. Radockiego przez ulicę Braci Wiechułów