Ślepiotka
Ślepiotka

Otrzymałem dziś zaproszenie na kolejne spotkanie warsztatowe poświęcone przyszłemu zagospodarowaniu rzeki Ślepiotki, które odbędzie się w ramach międzynarodowego projektu REURIS, realizowanego z udziałem m.in. Miasta Katowice i Głównego Instytutu Górnictwa. Poprzednie spotkanie miało miejsce w dniu 30 sierpnia 2010.

Przedmiotem projektu REURIS jest stworzenie realnych, długoterminowych planów rewitalizacyjnych wybranych dolin rzecznych w kilku miastach europejskich, w tym w Katowicach. Udział lokalnej społeczności i zainteresowanych stron w opracowania takiego programu jest podstawowym warunkiem prawidłowego zaplanowania przyszłych działań.

Pomysły zgłoszone na spotkaniu będą miały wpływ na ostateczną wizję urządzenia doliny Ślepiotki, satysfakcjonującą dla ogółu mieszkańców Ochojca, Ligoty i Panewnik. Możliwości zagospodarowania doliny Ślepiotki są obecnie demonstrowane poprzez inwestycję pilotową w ramach projektu REURIS realizowaną w Ochojcu na wysokości osiedla Szenwalda, poniżej ul. Jankego.

Możliwe jest do przejrzenia sprawozdanie ze spotkań warsztatowych – Sprawozdanie merytoryczne z warsztatów konsensusowych przeprowadzonych dla podmiotów instytucjonalnych oraz społeczności lokalnej Ochojca/Piotrowic i Ligoty/Panewnik.

Spotkania (oba o identycznej treści) odbędą się w dniach:

  • 23 lutego 2011 roku o godz. 1700 w Miejskim Domu Kultury Ligota przy ul. Franciszkańskiej33.

oraz

  • 24 lutego 2011 roku o godz. 1700 w Miejskim Domu Kultury Południe Filia Piotrowice przy ul. Gen. Jankego 136.

Jeśli zapaleni ekolodzy mają jakieś pomysły, napiszcie tu o nich, a ja je w przyszły czwartek wszystkie przedstawię!

Poniżej przedstawiam zdjęcia z poprzedniego spotkania.

Leave a Reply

Your email address will not be published.