Wycieczka do rezerwatu Ochojec

Zapraszamy na wycieczkę pod hasłem „Poznajemy liczydło górskie” do rezerwatu przyrody „Ochojec” w Katowicach, która odbędzie się dnia 11 sierpnia b.r. Przewidywany czas wycieki: od 9.30 do 11.00. Miejsce zbiórki – przystanek autobusowy przy Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach – Ochojcu. Informacja ze strony Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

Wyniki pracy śląskiej policji

Od stycznia do lipca 2007 roku śląscy policjanci odnotowali wzrost wykrycia w większości kategorii przestępstw, przy jednoczesnym spadku ilości przestępstw ogółem stwierdzonych, w tym przestępstw kryminalnych.

Alaskowy Klub Filmowy

Miejski Dom Kultury Południe filia w Piotrowicach organizuje spotkania dyskusyjne, na których tematem będzie słynna klasyka filmowa. Spotkania odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca. 7 września o godzinie 17 będzie można zobaczyć film „Co się wydarzyło w Madison County” z udziałem Clinta Eastwood’a oraz Meryl Streep. Jest to rewelacyjne aktorstwo opowiedziane z wielkim uczuciem. […]

W Pałacyku Goldsteinów będzie Urząd Stanu Cywilnego

Mieszkali tu bogaci przedsiębiorcy, swoją siedzibę miała Izba Przemysłowo-Handlowa, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, kino „Przyjaźń” oraz teatr, banki i restauracja. W przyszłym roku w Pałacyku Goldsteinów przy placu Wolności 12a ma się znaleźć Urząd Stanu Cywilnego.