W poniedziałek ruszył remont wielkiej magistrali wodociągowej w Murckach. Prace wodociągowe, które w następnych dniach mogą skutkować zakłóceniami w dostawach wody łącznie w dziewięciu miastach regionu. Prace mają ograniczyć skutki szkód górniczych.

Niższe ciśnienie i gorsza jakość wody to główne zagrożenie, które się pojawi i będzie obecne do 23 marca, kiedy prace zostaną zakończone.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach postanowiło naprawić zbiorniki i wodociągi w Murckach. Zaopatruje on większość miast aglomeracji w wodę. Na razie prowadzona jest regulacja systemu wodociągowego umożliwiająca wykonanie remontów. Regulacje te obejmą m.in. wodociąg, który wiedzie z Murcek do innej dzielnicy miasta – Dębu. Każdej doby przepływa tamtędy co najmniej 50 tys. m szesc. wody.

Z tego powodu obniża się ciśnienie wody w sieci, które mogą odczuwać mieszkańcy bloków. Najgorzej będzie jednak 16 marca. Tego dnia w katowickiej dzielnicy Brynów między godziną 6 a 22 może w ogóle nie być wody. W tych samych godzinach największego obniżenia ciśnienia mogą spodziewać się mieszkańcy Piotrowic, Kostuchny i Śródmieścia.

Do mieszkańców dzielnic, w których wystąpi znaczne obniżenie ciśnienia wody albo jej nie będzie, zostanie dostarczona woda beczkowozami.

Leave a Reply

Your email address will not be published.