Przyszłość Piotrowic
Przyszłość Piotrowic

Po zebraniu ostatnich propozycji do projektu budżetu miasta i przeprowadzeniu ankiety w śród mieszkańców, Rada Jednostki Pomocniczej nr 19 podjęła 3 uchwały na ostatnim zebraniu. Rada także składa podziękowania za wszystkie przesłane propozycje.

  1. Pierwsza uchwała Rady to:

wystąpić do Prezydenta Miasta Katowice o zarezerwowanie w budżecie miasta na rok 2011 środków inwestycyjnych na przykrycie istniejącego basenu w Parku Zadole celem wydłużenia czasu jego użytkowania

  1. Druga uchwała Rady to:

wystąpić do Prezydenta Miasta Katowice o zarezerwowanie w budżecie miasta na rok 2011 środków na przejęcie bądź wykup przez Miasto Katowice terenu stadionu Kolejarza przy ulicy Asnyka w Piotrowicach, celem zachowania jego dotychczasowej funkcji

  1. Trzecia uchwała Rady to:

wystąpić do Prezydenta Miasta Katowice o zarezerwowanie w budżecie na rok 2011 środków finansowych na inwestycje i remonty na terenie obejmującym rejon działania Jednostki

  1. Załącznik z propozycjami inwestycji i remontów

  INWESTYCJE:

  pozwalające w części usprawnić ruch w rejonie osiedla Odrodzenia oraz w Piotrowicach oraz poprawiające bezpieczeństwo jazdy:

  1. przedłużenie ulicy Radockiego w kierunku ulicy gen. Jankego przez ulicę Braci Wiechułów,
  2. wykup fragmentu ulicy Bażantów nienależącego do miasta,
  3. skomunikowanie ulicy Bażantów z Ziołową wraz z remontem odcinka ulicy Bażantów od osiedla Bażantowo do skrzyżowania z Wieżową,
  4. przebudowa skrzyżowania ulicy Kostki Napierskiego z ulicą Armii Krajowej,
  5. przebudowa skrzyżowania ulicy gen. Jankego z ulicą Armii Krajowej w kierunku ruchu okrężnego,
  6. przebudowa przejazdu kolejowego na ulicy gen. Jankego w rejonie Szkoły Policji celem łatwiejszego skomunikowania ulicy Wspólnej z resztą miasta (ew. inne rozwiązanie) – zamknięty przez większą część dnia przejazd kolejowy powoduje podobne perturbacje jak kilka lat temu przejazd kolejowy przy dworcu kolejowym w Piotrowicach,
  7. dokończenie budowy ulicy Kępy na odcinku od ostatnich zabudowań do skrzyżowania z ulicą Głuszców

  zabezpieczające ciągi komunikacyjne dla mieszkańców:

  1. budowa łącznika (przejścia dla pieszych) pomiędzy ulicami ks. Wilczewskiego a Armii Krajowej na wysokości cmentarza parafialnego – rejon przystanku autobusowego Piotrowice Cmentarz – umożliwienie mieszkańcom dotarcie do przystanków autobusowych w rejonie cmentarza,
  2. wykup na rzecz miasta śladu komunikacyjnego od ulicy Niskiej do Tetmajera w Piotrowicach

  poprawiające bezpieczeństwo dla poruszających się pieszych:

  1. budowa chodników wzdłuż ulic: Zaułek, Kątowa, Zwrotna, Wapienna, Podlaska, Sadowa, Leśna (poza odcinkiem przy kościele), Jagodowa, Wesoła, Stahla, Legnicka, Pszenna, Jarzębinowa, Rumiankowa, Olszynowa, Lawendowa,
   H. Kołłątaja, Grzybowa, Nad Jarem, Spółdzielczości (od ulicy Tyskiej do Krynicznej), Poprzeczna, Pusta, J. Kossaka, Braci Wiechułów i Worcella,

  likwidacja zagrożenia powodziowego:

  1. przebudowa przepustu rzeki Mlecznej na ulicy Wojska Polskiego

  REMONTY:

  1. remont przejścia dla pieszych pomiędzy ulicami Ziołową i Borową – usprawnienie ciągu pieszego łączącego osiedle Odrodzenia z szpitalami i przychodniami w Ochojcu,
  2. remont nawierzchni ulic: Łętowskiego (łącznie z budową chodników oraz nowych wydłużonych progów zwalniających w rejonie szkoły i przedszkola), Bażantów, Głuszców, Szewska (od ulicy Zbożowej do Fredry), Borówkowa, Jeżynowa, Widłaków i Skrzypów, Niska, Sępia Wronia (od ul. Ks. Wilczewskiego do skrzyżowania z ulicą Sokolą), Wojska Polskiego (od ul. Armii Krajowej do ks. Wilczewskiego łącznie z budową chodnika dla pieszych).

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.