Wydarzenia

Wycieczka do rezerwatu Ochojec

Zapraszamy na wycieczkę pod hasłem „Poznajemy liczydło górskie” do rezerwatu przyrody „Ochojec” w Katowicach, która odbędzie się dnia 11 sierpnia b.r. Przewidywany czas wycieki: od 9.30 do 11.00. Miejsce zbiórki – przystanek autobusowy przy Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach – Ochojcu. Informacja ze strony Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

Wyniki pracy śląskiej policji

Od stycznia do lipca 2007 roku śląscy policjanci odnotowali wzrost wykrycia w większości kategorii przestępstw, przy jednoczesnym spadku ilości przestępstw ogółem stwierdzonych, w tym przestępstw kryminalnych.

Wykup mieszkań

Spółdzielnia Mieszkaniowa SILESIA informuje, że z dniem 31.07.07 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która między innymi daje możliwość ustanowienia odrębnej własności lokali dotychczas będących lokalami spółdzielczymi lokatorskimi, po spłaceniu nominalnej kwoty umorzenia kredytu.

Okolicznościowe syreny alarmowe

Dla uczczenia 63. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego decyzją Wojewody Śląskiego – szefa Obrony Cywilnej Województwa w dniu 1 sierpnia 2007 r. punktualnie o godz. 17.00 zostały uruchomione syreny alarmowe. Emitowany był sygnał ODWOŁANIE ALARMU – dźwięk ciągły syren alarmowych trwający 3 minuty.